Confidence levererar rådgivning och säkerhetstjänster för SVT

Confidence division Security Advisory och Sveriges Television tecknar, efter genomförd offentlig upphandling, avtal enligt avropsmodell om leverans av säkerhetsrådgivning och säkerhetstjänster. Avtalet omfattar inrikes omvärldsbevakning, bakgrundskontroller och en förlängning av befintligt strategiskt avtal om säkerhetskonsultation inom person- och fysisk säkerhet samt riskanalys. Samarbetet ska säkerställa att täcka SVT:s behov av extraresurser inom säkerhetstjänster vid hög belastning. Avtalet tecknas genom den nyligen förvärvade Nordic LEVEL group som nu ingår i Confidence division Security Advisory. Avtalet träder i kraft under juni månad och gäller 1 år med möjlighet till förlängning upp till 3 år. Uppskattat årligt värde är 6 MSEK vid fullt utnyttjande.

Confidence nya division, Security Advisory, där rådgivningsdelen från det nyligen förvärvade Nordic LEVEL Group utgör kärnan, tecknar avtal med SVT avseende kvalificerade tjänster inom säkerhetsrådgivning. Avtalet omfattar de tre anbudsområdena; omvärldsbevakning inrikes, bakgrundskontroller samt säkerhetskonsultationer inom person- och fysisk säkerhet och riskanalyser. Avtalet stipulerar förnyad upphandling för omvärldsbevakning och avrop enligt rangordning för de övriga två områdena där Confidence Security Advisory rangordnas som nummer ett.

Det av Confidence förvärvade bolaget LEVEL Security Advisory är sedan 2017 strategisk säkerhetspartner för SVT avseende säkerhetskonsultationer. Avtalet är således ett fortsatt och utökat förtroende inom området säkerhetsrådgivning och att därmed som underleverantör bidra till minskad risk och ökad trygghet för SVT:s medarbetare och verksamhet.

”Vi är mycket stolta över det förtroende vi fått av Sveriges television. Vi kan nu utifrån en ytterligare stärkt position bidra med hela vårt erbjudande från våra tre divisioner. Security Advisory för rådgivande tjänster, Security Technology med kompetens och lösningar inom hela det säkerhetstekniska området samt från Security Operations där vi kan bidra med kompetens och resurser inom bevakning och personskydd. Den nya Confidence-koncernen står inför en mycket spännande tid med ett unikt helhetsgrepp om säkerhet med balans mellan människa och teknik som vi vet efterfrågas bland både befintliga och nya kunder”, säger Jeanette Lesslie Wikström, Head of Division Advisory 

 

För ytterligare information:

Jeanette Lesslie Wikström
Head of division Advisory

Tel +46 70 248 32 44
jeanette.lesslie@confidence.se

Om Confidence - Securing People and Assets

Företagsgruppen grundades 1989 och har idag ca 260 anställda och finns representerade i Norden. Confidence erbjuder heltäckande säkerhet för människor och tillgångar genom tre samverkande divisioner Advisory | Technology | Operations. Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [ CONF ]. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar: