Confidence levererar säkerhet till kriminalvården – Toppmodern brandlarmsutrustning installeras på Täby-anstalten

(NGM: CONF B)
Stockholm, 19 oktober, 2010 – Confidence Sweden AB tecknar leveransavtal med Svensk kriminalvård. Avtalet gäller systemleverans och installation av ett toppmodernt, adresser- och programmerbart, utrymningslarm för Täby kriminalvårdsanstalt, utanför Stockholm. 

Det nya systemet, som ersätter befintligt, omfattar central larmenhet, drygt 400 detektorer med inbyggda sirener samt slingdrivna larmdon. Den Nya anläggningen är förberedd för framtida integration till överordnat larmpresentationssystem.

Confidence-koncernens dotterbolag Confidence Sweden installerar ett toppmodernt utrymningslarm på Täby kriminalvårdsanstalt, utanför Stockholm. Det nya adresser- och programmerbara brandlarmssystemet täcker hela anstalten med totalt 400 nya detektorer där en delvolym är försedd med inbyggd siren eller blixtljus. Brandlarmssystemets centralenhet är förberedd för framtida integration med överordnat larmpresentationssystem.

– Avtalet med kriminalvården och Täby-anstalten är en stor framgång för oss, säger Fredrik Hiort af Ornäs, VD för Confidence International AB. Kärnområdet Brand- och utrymning öppnar möjligheter för Confidence övriga tjänste- och produktportfölj som även den är väl anpassad till kriminalvårdens speciella behov. Enligt kundens önskemål är brandlarmssystemet förberett för framtida kommunikation med ett överordnat larmpresentationssystem. Brandlarmet kan bland annat effektivt integreras med vår överordnade plattform Lenel Onguard, som redan finns installerat på flertalet kriminalvårdsanläggningar.

 – Vi valde att samarbeta med Confidence Sweden AB, som i hård konkurrens hade det mest fördelaktiga anbudet säger Fredrik Thunberg, Kriminalvårdschef VO Stockholm Norr.
Projektgenomförandet påbörjas omgående.

För ytterligare information kontakta:

Mats Wahlgren
Informationschef, Confidence International AB
E-post: mats.wahlgren@confidence.se
Telefon: 46(0)8-620 82 00

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi valde att samarbeta med Confidence Sweden AB, som i hård konkurrens hade det mest fördelaktiga anbudet säger Fredrik Thunberg, Kriminalvårdschef VO Stockholm Norr.
Fredrik Thunberg