Confidence vinner upphandling med Statens fastighetsverk

– Naturhistoriska riksmuseet byter ut befintlig brand- och utrymningsanläggning till ett värde av 6,3 MSEK

(NGM: CONF B)
Stockholm, 2 december 2010 – Confidence Sweden AB tecknar ett större avtal med Statens fastighetsverk avseende brandtekniskt säkerhetssystem. Naturhistoriska riksmuseet samt intilliggande forsknings-institution genomför i Confidence regi utbyte och utbyggnad av brandlarmsystem till ett värde av 
drygt 6,3 MSEK. Leverans påbörjas omgående.

Det nya systemet för Naturhistoriska riksmuseet, ersätter det befintliga och kompletterar för utökat skydd och funktionalitet. Leveransen omfattar teknisk installation, centrala larmenheter och drygt 2500 larmpunkter. Avtalet omfattar även leverans och installation av ett nytt talande utrymningslarm för att ytterligare höja säkerheten för museets drygt 550.000 årliga besökare. Det stora systemet som består av ett flertal centraler, anslutna via fiberteknik, integreras i ett överordnat grafiskt larmpresentationssystem för ökad övervakningsmöjlighet.

Brandlarmsystemet av typ Delta Quad, från tillverkaren Eltek, och det talande utrymningslarmet från Bosch omfattar totalt över 2500 adresser. Av dessa består 80% av utbyten av äldre utrustning, och 20% nyinstallation av kompletteringar för att höja säkerhetsnivån ytterligare.

Samtliga system integreras i ett överordnat grafiskt larmpresentationssystem med möjlighet för flertalet operatörer med spridd placering att ta emot och agera på larm. Det nya adresserbara brandlarmsystemet som är uppbyggt kring decentraliserade centraler, ställer höga krav på systemdesign och tillförlitlig kommunikation. Samtliga centraler kommunicerar via fiberlänkar.

– Samarbetet mellan Confidence och Statens fastighetsverk löper långt tillbaka och vi är mycket stolta över detta förtroendeuppdrag, säger Fredrik Hiort af Ornäs, VD på Confidence. Jag uppskattar den noggrannhet med bland annat praktiska tester av utrustningen som genomsyrat upphandlingen. Genom bland annat kravet på skarp uppkoppling av demonstrationssystem, har inget lämnats till slumpen. Detta är ett stort uppdrag som vi ser fram emot med glädje.

För mer information kontakta
Mats Wahlgren

Informationsansvarig
E-post: mats.wahlgren@confidence.se
Telefon: +46(0)708-59 18 75

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– Samarbetet mellan Confidence och Statens fastighetsverk löper långt tillbaka och vi är mycket stolta över detta förtroendeuppdrag, säger Fredrik Hiort af Ornäs, VD på Confidence. Jag uppskattar den noggrannhet med bland annat praktiska tester av utrustningen som genomsyrat upphandlingen. Genom bland annat kravet på skarp uppkoppling av demonstrationssystem, har inget lämnats till slumpen. Detta är ett stort uppdrag som vi ser fram emot med glädje.
Fredrik Hiort af Ornäs