Karlstads Energi väljer Confidence att skydda kommunens största investering.

Confidence strategiska satsning inom segmentet kritisk infrastruktur ger fortsatta framgångar. Karlstads Energi väljer Confidence att säkra kraftvärmeverket Heden Etapp 3 vid Hedenverket. Det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket, den största investering någonsin i kommunens historia, förses med Confidence integrerade inpasserings- och inbrottslarm. Efter utökningen omfattar säkerhetssystemet totalt 220 inpasserings- och 1000 larmpunkter. Installationsarbetet pågår och färdigställs under sommaren 2014.

Confidence samarbete med Karlstads Energi inleddes 2005, då den första etappen av Hedenverkets säkerhetslösningen levererades. Det nya integrerade systemet för inpassering och inbrottslarm installeras i Heden Etapp 3, som är Karlstads kommuns enskilt största investering någonsin. I samband med driftsättning av den nya etappen av säkerhetssystemet, uppdateras även befintliga delar med ny mjukvara och ett modernt användarvänligt gränssnitt.

Karlstads Energis val av leverantör baserades bland annat på den tidigare framgångsrika leveransen samt på flertalet referenser från genomförda installationer inom segmentet. Confidence erfarenhet och bevisade framgångar tillsammans med ett erbjudande som kundanpassats både på tjänste- och produktnivå var avgörande faktorer.

”Målgruppen Kritisk infrastruktur, omfattar bl.a. elproduktion, eldistribution, publika transporter och telekom. Anläggningarna har ofta ett högt skyddsbehov och en stor geografisk spridning vilket ställer höga krav på oss som leverantör. Genom vår bredd och erfarenhet från ett stort antal genomförda systemleveranser i denna miljö, kan vi erbjuda anpassade integrerade lösningar som kan omfatta skalskydd, inpassering och övervakning samt brandskydd”, säger Mikael Hägglund, affärsområdesansvarig på Confidence

Om Heden Etapp 3 vid Hedenverket

Karlstads Energi investerar i ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk, Heden Etapp 3 vid Hedenverket - den största investeringen i Karlstads kommuns historia. Byggstarten skedde under hösten 2012 och anläggningen står färdig hösten 2014. Det nya kraftvärmeverket kommer att ge Karlstads Energi bättre förutsättningar att hålla nere fjärrvärmepriset.

Läs mer om Heden Etapp 3 på adressen: http://www.karlstadsenergi.se/fjarrvarme/etapp-3/

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Målgruppen Kritisk infrastruktur, omfattar bl.a. elproduktion, eldistribution, publika transporter och telekom. Anläggningarna har ofta ett högt skyddsbehov och en stor geografisk spridning vilket ställer höga krav på oss som leverantör. Genom vår bredd och erfarenhet från ett stort antal genomförda systemleveranser i denna miljö, kan vi erbjuda anpassade integrerade lösningar,
Mikael Hägglund, affärsområdesansvarig