Kvartalsrapport Q4 och bokslutskommuniké 2007. Confidence levererar stark tillväxt.

66,5 % på helåret och 74,8 % i kvartalet

Kvartalsrapport Q4 och bokslutskommuniké 2007

Styrelsen för Confidence International AB (publ.) som är noterat på NGM Equity, lämnar följande rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2007

Confidence levererar stark tillväxt - 66,5 % på helåret och 74,8 % i kvartalet

Fjärde kvartalet 2007, (oktober – december):

 • Nettoomsättningen ökade med 74,8 % till 36,7 (21,0) MSEK
 • EBITDA före engångsposter uppgick till 4,5 (-1,4) MSEK och marginalen till 12,1 procent (35,4)
 • Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 3,0 (-6,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -18,6 (-40,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,29) SEK
 • Riktad nyemission till Relacom tillförde bolaget 6 MSEK

Helår 2007, (januari – december)

 • Totala intäkter ökade med 46,7 % till 138,0 (94,1) MSEK
 • Nettoomsättningen ökade med 66,5 % till 130,7 (78,5) MSEK
 • EBITDA före engångsposter uppgick till 6,4 (3,1) MSEK och marginalen till 4,9 procent (3,1)
 • Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till -0,2 (-4,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -25,8 (-39,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,28) SEK
 • Styrelsens föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsår 2007

För mer information, kontakta: 

Fredrik Hiort af Ornäs
VD, Confidence International
Mobil +46 (0)706 78 73 00
fredrik.hiort@confidence.se

Lennart Preutz, Styrelseledamot
Telefon: +46 (0)70 644 66 00
e-post: lennart.preutz@confidence.se

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar