Ledande datacenter väljer Confidence för större säkerhetsentreprenad

Confidence har tecknat avtal om leverans, driftsättning och underhåll av integrerat brandlarmsystem för en globalt ledande aktör inom datacenter. Totalentreprenaden omfattar ett avancerat brandlarmsystem inklusive grafisk managementplattform för administration, drift och larmhantering i datacentret lokaliserat i Stockholm. Avtalet är en fortsättning på tidigare samarbete och genomförda leveranser av brand- och säkerhetssystem. Arbetet påbörjas snarast med slutleverans årsskiftet 2018/2019.

Avtalet är ytterligare en framgång i Confidence satsning att befästa positionen som ledande säkerhetsspecialist för krävande verksamheter inom IT och kritisk infrastruktur. Totalentreprenaden omfattar i huvudsak komponenter från Notifier by Honeywell och inkluderar bland annat adresserbart brandlarmsystem och ett aspirationssystem för detektering i datahallarna. I leveransen ingår en avancerad grafisk managementplattform för administration, drift, larmhantering och integration. I åtagandet ingår även utökade tjänster för utbildning, service, underhåll och stöd.

Vi är mycket glada över det fortsatta förtroende vi fått från kunden för deras utökade satsning på den svenska och nordiska marknaden. Med en organisation och specialistkompetens anpassad för komplexa systemlösningar inom kritisk infrastruktur och större datacenter kan vi erbjuda systemfunktionalitet och en kostnadsbild som är attraktiv för våra kunder. Lång erfarenhet från tidigare projekt säkerställer samtidigt vår förmåga att leverera och underhålla system och funktioner med högsta effektivitet, säger Pär Nilsson vd på Confidence.

Det nya brandlarmsystemet kompletterar och integrerar Confidence tidigare levererade brandlarm och integrerade säkerhetssystem bestående av inbrottslarm, passerkontroll och kamerasystem. Till detta integreras även befintligt externt släcksystem vilket ytterligare underlättar och effektiviserar drift och administration.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Med en organisation och specialistkompetens anpassad för komplexa systemlösningar inom kritisk infrastruktur och större datacenter kan vi erbjuda systemfunktionalitet och en kostnadsbild som är attraktiv för våra kunder.
Pär Nilsson, vd