Riktad emission av aktier i Confidence International AB

I enlighet med beslut på bolagsstämman den 9 maj 2018 har Confidence International AB (”Bolaget” eller ”Confidence”) genomfört en riktad emission av aktier till nyckelpersoner inom koncernen. Totalt har 3 933 334 aktier tecknats. Teckningskurs i emissionen är 15 öre per aktie.

Confidence har genomfört en riktad nyemission av aktier till tre nyckelpersoner i bolaget. VD Pär Nilsson, produktionschef Marie Snidare och försäljningschef Mikael Pettersson har tillsammans tecknat 3 933 334 aktier. Teckningskurs i emissionen är 15 öre per aktie vilket motsvarar genomsnittlig börskurs på Bolagets aktie under tiden från och med den 29 maj 2018 till och med den 11 juni 2018. Genom emissionen kommer aktiekapital i Confidence att öka med 393 333,40 kronor till 24 590 997,80 kronor. Antal aktier kommer efter emissionen att uppgå till 245 909 978 aktier. Genom emissionen tillförs bolaget 590 000,10 kronor.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar