Säkerhetsspecialisten fortsätter växa – Ny tung trio går till Confidence

Confidence har rekryterat tre mycket erfarna specialister till bolagets eftermarknads- och projektteam. Rekryteringarna ingår i Confidence strategi och satsning på att befästa positionen som säkerhetsspecialisten med fokus på högsta kundnöjdhet.

Marie Snidare, Eftermarknadschef, förstärker Confidence satsningar inom eftermarknadsområdet och får därmed också ansvar för stora delar av Confidence fältorganisation. Marie kommer närmast från Caverion där hon arbetat som projektledare med större integrerade säkerhetsinstallationer. Marie började hos Confidence vid årsskiftet 2016/2017.

Malin Brandstorp, Avtalsansvarig. Som avtalsansvarig ansvarar Malin för förvaltning av avtalserbjudandet, både genom utökning och utveckling. I rollen ingår också planering och arbetsledning av revisioner. Malin kommer senast från SOS Alarm där hon varit verksam som tjänsteutvecklare. Vi årsskiftet examinerades hon som kursetta vid Företagsuniversitetets utbildning ”Säkerhetskoordinator”. Malin tillträdde tjänsten som avtalsansvarig i november 2016.

Mats Gustavsson, Projektledare, förstärker Confidence utförandeorganisation genom specialistkunskap och lång erfarenhet från IT- och säkerhetstekniska leveranser och nära kundsamarbeten. Mats kommer närmast från rollen som Projektledare på Q-Free ASA och har en lång erfarenhet från säkerhetsbranschen med roller hos bl.a. Schneider Electric / Pele Security. Mats tillträdde vid årsskiftet 2016/2017

”Confidence utveckling fortgår enligt plan trots den resursbrist som samtliga teknikintensiva branscher möter avseende teknisk personal med specialistkompetens. Rekryteringarna stöttar vår vidare utveckling och bemannar den senare tidens försäljningsframgångar. Vår fortsatta satsning på kundnöjdhet jämte personalnöjdhet är därför av högsta vikt,” kommenterar Mats Engström, VD på Confidence International AB (publ.).

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Confidence utveckling fortgår enligt plan trots den resursbrist som samtliga teknikintensiva branscher möter avseende teknisk personal med specialistkompetens. Rekryteringarna stöttar vår vidare utveckling och bemannar den senare tidens försäljningsframgångar. Vår fortsatta satsning på kundnöjdhet jämte personalnöjdhet är därför av högsta vikt.
Mats Engström, VD Confidence International AB