Vasakronan väljer Confidence servicetjänster för 60 fastigheter i Stockholm

Confidence och Vasakronan ingår avtal om service och underhåll av brand- och utrymningslarm för 60 fastigheter i Stockholm. Vasakronans val av Confidence resulterar i en betydande kvalitetshöjning, effektivisering och reduktion av kostnader i samband med månatliga och kvartalsvisa funktionstester av fastigheternas brandlarmsystem. Samarbetet inleds under november och avtalet löper över 3 år.

Service- och underhållsavtalet omfattar totalt 60 fastigheter i Stockholm och inkluderar bl.a. Vasakronans huvudkontor på Mäster Samuelsgatan, Hötorgsskraporna, Kista Science Tower samt Garnisonen. Det 3-åriga avtalet innebär månatlig och kvartalsvis provning av brandlarmsystem. Utöver månatlig serviceöversyn, tillkommer rådgivning och konsultationer vid revisionsbesiktningar och motsvarande uppdrag på löpande räkning. Avtalet är ett resultat av en intensifierad satsning på målgruppen fastighetsägare där Confidence erbjuder en komplett portfölj av anpassade tjänster och lösningar inom hela det säkerhetstekniska området.

Brandlarmsystemen i de 60 fastigheterna är av varierade ålder och av flertalet olika fabrikat. Confidence har expertkunskap och en 30-årig erfarenhet av service och underhåll på brandlarm och erbjuder en unik förmåga att leverera professionell service på de flesta förekommande system oavsett ålder. Vasakronan kan genom valet av Confidence reducera sina tidigare åtta serviceleverantörer till en heltäckande servicepartner. Detta resulterar i en betydande kvalitetshöjning i serviceleveransen samtidigt som kostnaderna reduceras.

”Vi har en unik möjlighet att förenkla och effektivisera för fastighetsägare genom att vara en one-stop-shop inom säkerhetslösningar, service och underhåll. Inom det brandtekniska området erbjuder vi expertkunskap inom de moderna adresserbara systemen tillsammans med en 30-årig erfarenhet av de äldre traditionella. För förvaltare av större fastighetsbestånd, innebär detta bl.a. en avsevärd förenkling vid den viktiga provningen och testningen av brandlarm. Vi erbjuder kostnadskontroll och en dedikerad kontakt som levererar enhetlig och strukturerad service av högsta kvalitet”, säger Mats Engström, VD på Confidence.

”I Confidence fann vi en leverantör som kan ta ansvar för samtliga våra brand- och utrymningslarm i Stockholm vilket kräver både spetskunskap och en gedigen bredd. Samarbetet med Confidence gör att vi nu kan se fram mot en betydligt smidigare hantering och administration samtidigt som vi reducerar kostnaderna och höjer kvalitén i det så viktiga underhållsarbetet”, säger Urban Malmberg, Teknikenhetschef på Vasakronan.

Om Vasakronan
Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vasakronan äger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Fastighetsbeståndet omfattar 188 fastigheter med en total area om cirka 2,5 miljoner kvadratmeter (30 sep 2014). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 90 miljarder kronor. Organisationen består av fyra geografiska regioner – Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Antal anställda uppgår till 355. Källa: www.vasakronan.se

 
Om Confidence

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, CCTV, larm, och brand. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information:

Mats Engström, 
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00 
E-post: mats.engstrom@confidence.se


Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

I Confidence fann vi en leverantör som kan ta ansvar för samtliga våra brand- och utrymningslarm i Stockholm vilket kräver både spetskunskap och en gedigen bredd. Samarbetet med Confidence gör att vi nu kan se fram mot en betydligt smidigare hantering och administration samtidigt som vi reducerar kostnaderna och höjer kvalitén i det så viktiga underhållsarbetet
Urban Malmberg, Teknikenhetschef på Vasakronan