Vattenfall väljer Confidence för ytterligare två säkerhetsanläggningar

Vattenfall Vattenkraft väljer Confidence och tecknar avtal om två större säkerhetsinstallationer vid kraftanläggningar norra Sverige. Affärsöverenskommelsen om utökat samarbete är en stor framgång för Confidence satsning på expertis och säkerhetslösningar anpassad för kritisk infrastruktur. De två säkerhetsprojekten med tonvikt på övervakningsteknik och CCTV kamerasystem levereras till kraftanläggningar i norra Sverige och värderas till ca 9 MSEK. Arbetet påbörjas under hösten 2015.

Confidence avtal med Vattenfall Vattenkraft om leverans av två nya säkerhetsanläggningar omfattar olika systemtyper med en tonvikt på övervakning genom ett heltäckande områdesskydd med CCTV kameraövervakning. I det utökade samarbetet ingår även åtaganden om utbildning, service och underhåll.

”Confidence satsning på teknisk expertis, leveransprecision och servicegrad för anläggningar inom kritisk infrastruktur gör dem till en leverantör med förmåga att erbjuda och fullfölja en totallösning i denna typ av projekt. Vi väljer därför att utöka och fördjupa vårt redan goda samarbete”, säger Kent Sjöberg, Security Officer, BU Hydro Vattenfall Vattenkraft AB.

Säkerhetssamarbetet med Vattenfall inleddes tidigt under 2000-talet, och omfattar idag ett större antal anläggningar i de flesta av Sveriges kraftproducerande älvar. Confidence CCTV kameraövervakning, inpasseringssystem och inbrottsskydd finns vid kraftanläggningar i Lule älv i norr ner till Göta älv i söder.

För ytterligare information:

Mats Engström,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mats.engstrom@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ First North. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Confidence satsning på teknisk expertis, leveransprecision och servicegrad för anläggningar inom kritisk infrastruktur gör dem till en leverantör med förmåga att erbjuda och fullfölja en totallösning i denna typ av projekt. Vi väljer därför att utöka och fördjupa vårt redan goda samarbete.
Kent Sjöberg, Security Officer, BU Hydro Vattenfall Vattenkraft AB