Ändringar i connovas ledningsgrupp.

ÄNDRINGAR I CONNOVAS LEDNINGSGRUPP. ConNova kommer under de närmaste tre månaderna att genomföra ett antal förändringar i ledningsgruppen som ligger i linje med bolagets ambition att minska kostnaderna och öka intäkterna. All försäljningsverksamhet kommer att samlas inom en avdelning som ansvarar för kunderna genom hela livscykeln. Leif Borgström, för närvarande ansvarig för After Sales, kommer att bli ansvarig för hela försäljningsverksamheten. Per Appelquist som sedan en kortare tid varit ansvarig för nyförsäljning kommer efter att ha medverkat i omställningsprocessen att återgå till sin tidigare egna konsultverksamhet. ConNovas finanschef som har en lång och omfattande erfarenhet av att starta och driva betal-TV-verksamhet, har tagit initiativet till att övergå till att verka som Senior Business Consultant. Roger Persson har även tidigare på deltid genomfört kvalificerade utredningar för våra kunders räkning. Torbjörn Ullman, controller för ConNova, kommer att tillträda som ny finanschef. vVD Björn Pehrsson Lindell har accepterat ett VD-uppdrag för ett expanderande företag i annan bransch. Som en följd därav kommer han på egen begäran att lämna sin tjänst på ConNova vid årsskiftet. Han kommer under hösten stegvis minska sin arbetsinsats på ConNova för att kunna tillträda det nya uppdraget. ConNova. ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands- och telecomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia och telekommunikation. Vid den internationella mässan för billingsystem i London i maj 1999 fick ConNovas kundhanteringssystem BizManager två hedersomnämnande, för "Overall Best Contribution to Billing" och "Most Innovative Billing Product". ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. För mer information, kontakta: Björn Persson, VD ConNova Group telefon +46 705 38 08 80, e mail bp@connova.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00600/bit0002.pdf

Dokument & länkar