Connova förvärvar Billiant ab och genomför nyemission om 25 miljoner kronor

CONNOVA FÖRVÄRVAR BILLIANT AB OCH GENOMFÖR NYEMISSION OM 25 MILJONER KRONOR Pressmeddelande Motala 6 November 2001 O-listenoterade ConNova tar krafttag inför framtiden: · ConNova har träffat avtal avseende förvärv av Billiant AB. · Affären skapar ökade intäktsmöjligheter, samtidigt som bolagens sammanlagda kostnadsmassa kan minskas med drygt 35%. · En emission riktad till ConNovas ägare planeras att genomföras. Emissionen om maximalt 25,4 MSEK görs på kursen 2,25:-. Ett garantikonsortium planerar att garantera drygt 20 MSEK av emissionen. Genom köpet av Billiant kan ConNova erbjuda kompletta "Customer Care & Billing" system som tillgodoser behovet av att kunna hantera både kommunikations- och innehållstjänster. Därmed breddas ConNovas marknad dramatiskt till att innehålla såväl TV- som olika typer av telekomoperatörer. Dessutom breddas funktionaliteten i produktutbudet vilket ökar ConNovas konkurrenskraft som leverantör av kompletta lösningar i samtliga segment, liksom det potentiella ordervärdet per kund. Köpeskillingen för Billiant uppgår till drygt 2,2 miljoner aktier i ConNova. Detta motsvarar 1/3 av ConNovas aktier efter genomfört förvärv. Med anledning av ovanstående har styrelsen för ConNova idag beslutat, under förutsättning av aktieägarnas godkännande, om apportemission av högst 2.207.200 aktier till aktieägarna i Billiant. Det "nya ConNova" kommer dessutom att stärkas väsentligt genom den planerade nyemissionen om maximalt 25,4 miljoner kronor. Emissionen skall ge innehavare av två aktier i ConNova rätten att teckna tre nya aktier till priset 2,25 per styck. Ett garantikonsortium som bildats planerar att garantera emissionen upp till 20,5 miljoner kronor, ett villkor för Billiant förvärvet. I garantikonsortiet ingår bland annat ConNovas två största ägare Björn Persson och Novestra, och Billiants två största ägare WireEdge och Northzone Ventures (eller till de uppräknade parterna närstående bolag och personer). ConNova återkommer med ytterligare detaljer kring emissionsgarantin inom någon vecka, så snart garantibesluten formaliserats hos samtliga deltagare i konsortiet. Ytterligare information kring nyemissionen kommer så snart en tidsplan har lagts fast. ConNova kommer att kalla till en extra bolagsstämma för godkännande av ovanstående transaktioner. Om ConNova ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands-, publishing och telekomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia, telekommunikation och publishing. ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. Om Billiant Billiant AB designar, utvecklar och marknadsför ledande mjukvara och tjänster inom Billing. Målmarknaden är operatörer för IP-baserader tjänster och kommunikationstjänster som bredbands- och mobiltelefonioperatörer samt portaler. Billiant har en stark ägargrupp bakom sig. Huvudägare är WireEdge och Northzone Ventures. Idag har Billiant ca 30 personer anställda. Billiant har huvukontor i Stockholm, utvecklingscenter i Göteborg samt försäljning via partner i Storbritanien. För ytterligare information vänligen kontakta: ConNova Björn Persson, Ordförande i ConNova Group AB (publ.) Tel: +46 705 38 08 80, Fax: +46 141 564 24 Email: bjpe@connova.se www.connova.se Billiant Anders Ericsson, CEO Billiant Phone: +46 705 94 16 74 Email: anders.ericsson@billiant.com www.billiant.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT01180/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT01180/bit0001.pdf

Dokument & länkar