ConNova genomför personalminskning för att minska kostnaderna

CONNOVA GENOMFÖR PERSONALMINSKNING FÖR ATT MINSKA KOSTNADERNA. ConNova varslar idag 25 personer om uppsägning. Åtgärden är ett led i det planerade besparingsprogrammet som tidigare annonserats. Samtidigt läggs kontoren i London och Göteborg ner och etableringen i Stockholm permanentas. På huvudkontoret i Motala har 15 personer varslats. Bolaget kommer efter neddragningen att ha ca 50 anställda. Omlokaliseringen och fokuseringen till Motala och Stockholm ligger i linje med företagets breddning av sitt marknadssegment, där antalet potentiella kunder i ConNovas närområde blir större, samtidigt som övriga geografiska marknader successivt kommer att bearbetas via partners i större utsträckning. Kostnaderna för omställningen har tagits i beaktande i bolagets resultatprognos för året. ConNova. ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands- och telecomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia och telekommunikation. Vid den internationella mässan för billing system i London i maj 1999 fick ConNovas kundhanteringssystem BizManager två hedersomnämnanden, för "Overall Best Contribution to Billing" och "Most Innovative Billing Product". ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. För mer information, kontakta: Björn Persson, VD ConNova Group telefon +46 141 23 76 01, e mail bp@connova.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00230/bit0002.pdf

Dokument & länkar