ConNova och Knownet startar pilotprojekt för Linköpings Universitet

CONNOVA OCH KNOWNET STARTAR PILOTPROJEKT FÖR LINKÖPINGS UNIVERSITET. ConNova TVX och KnowNet kommer under sommaren att starta ett pilotprojekt tillsammans med Linköpings Universitet. Från mitten av juni kommer universitetet att distribuera visst utbildningsmaterial via Internet med hjälp av KnowNets koncept för accesskontroll. ConNova kommer att sköta kundhantering och administration. "Vi har sedan vi presenterade vårt koncept tidigare i år haft ett stort intresse från potentiella kunder. Tillsammans med ConNova kan vi erbjuda den kvalité och säkerhet som kvalificerade kunder kräver. Med pilotprojektet tillsammans med Linköpings Universitet får vi möjlighet att visa konceptet i en operationell miljö", säger KnowNets VD Claes Rossby. "Linköpings Universitet har alltid varit tidigt med ta ny teknik i bruk i undervisningen. Vi söker ständingt efter nya möjligheter att göra vår utbildning mer tillgänglig och vi ser Internetdistribution av utbildningsmaterial som ett sätt att använda ny teknologi för att underlätta för våra studerande. Tack vare KnowNets koncept får vi dessutom full kontroll över upphovsrätten för vårt material", säger Hans Lindman, enhetschef vid Linköpings Universitet "För ConNova är pilotprojektet det första uppdraget för vår servicebyrå- verksamhet utanför TV-segmentet. Vi har länge haft klart för oss att den resurs för kundhantering som vi sedan 1992 byggt upp för betal-TV är lika väl lämpad för andra tjänster, t.ex. via Internet. Den senaste tidens utveckling på tjänstesidan samt totalkoncept som det KnowNet erbjuder innebär att det nu finns en växande marknad för våra tjänster", säger ConNovas VD Björn Persson KnowNet KnowNet är ett nytt företag inom IT-branschen. Företaget är specialiserat på åtkomstkontroll, betalningsadministration och distribution av mjukvara via Internet. Bolaget bildades 1999 och erbjuder genom sina system KnowWare , KnowKey och KnowViewer en ny flexibel försäljningsform av mjukvara. Slutanvändaren kan hyra produkten under viss period, abonnera på den eller betala per användningstillfälle. Bolaget ägs av företag och investerare med stor erfarenhet från utbildnings- och programvarumarknaden. ConNova. ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands- och telecomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia och telekommunikation. Vid den internationella mässan för billingsystem i London i maj 1999 fick ConNovas kundhanteringssystem BizManager två hedersomnämnande, för "Overall Best Contribution to Billing" och "Most Innovative Billing Product". ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. För mer information, kontakta: Björn Persson, VD ConNova Group telefon +46 705 38 08 80, e mail bp@connova.se Claes Rossby, VD KnowNet AB telefon +46 31 83 26 82, e mail claes.rossby@knownet.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00390/bit0002.pdf

Dokument & länkar