Connova och Soluziona skriver partneravtal

CONNOVA OCH SOLUZIONA SKRIVER PARTNERAVTAL ConNova Group (publ.) har skrivit partneravtal med NorSistemas SoluZiona, Spaniens ledande systemintegratör och mjukvaruföretag. Avtalet är ett direkt resultat av parternas lyckade samarbete i Spanien. Här har teamet levererat ConNovas Customer Care and Billing system, BizManager, till QuieroTV, Spaniens TV operatör i det digitala marknätet. SoluZiona kommer att sälja och distribuera BizManager på sina geografiska marknader, primärt i Europa och Latinamerika. SoluZiona kommer också att hantera leveranser och lokal support. "På flera av SoluZionas marknader ser man för närvarande en snabb tillväxt i media- och telekommarknaderna. Eftersom många projekt är "start-ups" tror vi att BizManager, som är en kostnadseffektiv integrerad lösning, passar perfekt. Produkten BizManager och SoluZionas starka organisation och erfarenhet att göra lyckade BizManager leveranser ger mycket intressanta möjligheter på några av världens snabbast växande marknader", säger ConNovas VD Björn Persson. "Efter ett års arbete med ConNova i det spanska QueiroTV projektet är vi nu glada att kunna formalisera och expandera vårt samarbete. Baserat på vår starka position i Europa och Latinamerika ser vi en ökad efterfrågan på en produkt som BizManager", säger Jorge Sobriono på SoluZiona. SoluZona NorSistemas SoluZiona är ett företag med mer än tio års erfarenhet inom informationsteknologi (sedan 1985). Det är helägt av SoluZiona, ett bolag nyligen bildat av Unión Fenosa för att integrera hela sin konsultverksamhet världen över (i över 35 länder). IT ativiteter i Spanien, genom dotterbolaget NorSistemas SoluZiona, uppskattas till 52% av gruppens totala inkomst (400 million euros år 2000). Annan verksamhet inkluderar telekommunikationsteknik, design, teknologi, kvalitet och miljö, Management, Human Resources och strategisk konsulting. ConNova ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands- och telecomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia och telekommunikation. Vid den internationella mässan för billing system i London i maj 1999 fick ConNovas kundhanteringssystem BizManager två hedersomnämnanden, för "Overall Best Contribution to Billing" och "Most Innovative Billing Product". ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. För mer information, kontakta: Björn Persson, VD ConNova Group telefon 0141 23 76 01, e-mai: bp@connova.se www.connova.se Jorge Sobrino, CEO, NorSistemas SoluZiona Tel +34 91 210 2000 Fax +34 91 344 03 86 www.norsistemas.es www.soluziona.es ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00880/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/18/20010118BIT00880/bit0002.pdf

Dokument & länkar