ConNova säkrar emissionsgaranti om drygt 20 msek

CONNOVA SÄKRAR EMISSIONSGARANTI OM DRYGT 20 MSEK O-listenoterade ConNova har erhållit garantier gällande 20,5 MSEK av den i förra veckan aviserade nyemissionen om maximalt 25,4 MSEK. Garantikonsortiet innehåller bl.a. ConNovas två största ägare, Björn Persson och Novestra, samt de tre riskkapital företagen Northzone Ventures, WireEdge och ITP (eller till de uppräknade partnerna närstående bolag och personer). Den planerade emissionen är en komponent i den i förra veckan presenterade strukturaffären mellan ConNova och Billiant. Emissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen ger innehavare av två aktier i ConNova rätten att teckna tre nya aktier till priset 2,25 per styck. Garantikonsortiet har åtagit sig att teckna aktier upp till ett värde av 20,5 MSEK. Garanti-ersättning utbetalas i form av nyemitterade aktier (också de på priset SEK 2,25), och uppgår till motsvarande 10% av garantibeloppet. ConNova kommer att kalla till en extra bolagsstämma för godkännande av det tidigare aviserade förvärvet av Billiant AB, samt av ovanstående transaktioner. Ytterligare information kommer så snart en tidsplan är fastlagd. * * * För ytterligare information vänligen kontakta: Jörgen Bladh, Partner Northzone Ventures, tel 08-566 150 78 eller 0707- 307050, bladh@Northzone.com. Björn Persson, Ordförande i ConNova, tel: +46 705 38 08 80, bjpe@connova.se Om ConNova ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands-, publishing och telekomtjänster. Genom köpet av Billiant kan ConNova erbjuda kompletta "Customer Care & Billing" system som tillgodoser behovet av att kunna hantera både kommunikations- och innehållstjänster. Därmed ökar ConNovas konkurrenskraft som leverantör av kompletta lösningar i samtliga segment, liksom det potentiella ordervärdet per kund. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV- operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNova/Billiants nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia, telekommunikation och publishing. ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. Om Northzone Ventures Northzone Ventures är en av skandinaviens ledande Venture Capital företag inom IT/telecom-sektorn. Förvaltat kapital är knappt 1 miljard kronor. Northzone är idag aktiva i cirka 25 investeringar, däribland Stepstone AS, NextGenTel AS, LastMinute.com och Global Name Registry Ltd. Northzone har kontor i Oslo (huvudkontor), Stockholm och Köpenhamn. Om ITP ITPs affärsidé är att investera i mindre och medelstora IT-företag (IT, Internet och mobil data) med tillväxtpotential. ITP är en aktiv ägare med bred kompetens från IT-sektorn såväl från privatägda som börsnoterade bolag, i Sverige och utomlands. ITP etablerades 1995 och har till dags datum gjort ett 25-tal investeringar i främst Sverige. Om WireEdge WireEdge är ett specialiserat riskkapital företag som investerar i tidiga skeden av bolags tillväxtfas (s k early-stage investments) inom telecom. WireEdge grundades under 2000. Om Novestra Novestra är ett av nordens ledande oberoende investmentbolag med fokus mot tillväxtbolag som levererar produkter och tjänster inom nätverk och kommunikation. Novestra är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00940/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00940/bit0001.pdf

Dokument & länkar