Connova sänker sina resultatförväntningar för år 2000.

Report this content

CONNOVA SÄNKER SINA RESULTATFÖRVÄNTNINGAR FÖR ÅR 2000. Under den massiva insats många företag gjorde i slutet av 1999 för att milleniesäkra sina IT-system, kom företagsledningarnas fokus att skiftas bort från planering av systemanskaffning. Detta har inneburit en kraftig, kortsiktig nedgång på ConNovas marknad hittills under året. Sedan i januari 2000, har ingen av de potentiella kunderna på ConNovas marknadssegment lagt order för nya kundhanterings- och debiteringssystem, vare sig hos ConNova eller hos någon av våra konkurrenter. Detta påverkar uppenbart ConNovas intäkter för året, med lägre resultat som följd. Årets underskott beräknas till ungefär MSEK 70. Operatörernas behov av den typ av system ConNova levererar är emellertid lika stort som någonsin. Ett antal potentiella kunder söker aktivt på marknaden efter sådana system, analyserar och kommunicerar sina behov och förhandlar med ConNova och andra leverantörer. ConNovas ledning är starkt engagerad i processen och är övertygad om att marknadsnedgången är temporär. Bolaget har inlett aktiviteter för kostnadsminskning för att kompensera för intäktsbortfallet. ConNovas finansiella position är tillfredsställande och tillräcklig för att även med försiktiga antaganden ge ConNova utrymme att genomföra sin plan för fortsatt produktutveckling och marknadsföring. Rapporten för tredje kvartalet kommer att släppas den 26:e oktober. ConNova. ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands- och telecomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia och telekommunikation. Vid den internationella mässan för billing system i London i maj 1999 fick ConNovas kundhanteringssystem BizManager två hedersomnämnanden, för "Overall Best Contribution to Billing" och "Most Innovative Billing Product". ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. För mer information, kontakta: Björn Persson, VD ConNova Group telefon 0141 23 76 01, e mail bp@connova.se Roger Persson, Finanschef ConNova Group AB Telefon 0141 23 76 53, e mail rope@connova.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00270/bit0002.pdf

Dokument & länkar