Connovas ledning ökar sitt aktieinnehav.

CONNOVAS LEDNING ÖKAR SITT AKTIEINNEHAV. ConNovas VD Björn Persson har i dagarna förvärvat ytterligare 10 000 aktier i ConNova Group AB. Björn Persson med familj innehar efter förvärvet 773 900 aktier, vilket motsvarar drygt 17,5% det totala antalet aktier i bolaget. Anders Wisell, Vice President Business Develoment, har förvärvat 1 000 aktier. Efter förvärv innehar Anders Wisell 1 000 aktier samt teckningsoptioner motsvarande ytterligare 10 000 aktier. ConNova. ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands- och telecomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia och telekommunikation. Vid den internationella mässan för billingsystem i London i maj 1999 fick ConNovas kundhanteringssystem BizManager två hedersomnämnande, för "Overall Best Contribution to Billing" och "Most Innovative Billing Product". ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. För mer information, kontakta: Björn Persson, VD ConNova Group telefon +46 705 38 08 80, e mail bp@connova.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001013BIT00500/bit0002.pdf

Dokument & länkar