Rättelse: Connova sänker sina resultatförväntningar för år 2000.

Report this content

Rättelse i Connovas release: En felaktig siffra i första stycket. Årets underskott beräknas till ungefär MSEK 70 är det korrekta, inte MSEK 760. Se den korrekta versionen nedan. CONNOVA SÄNKER SINA RESULTATFÖRVÄNTNINGAR FÖR ÅR 2000. Under den massiva insats många företag gjorde i slutet av 1999 för att milleniesäkra sina IT-system, kom företagsledningarnas fokus att skiftas bort från planering av systemanskaffning. Detta har inneburit en kraftig, kortsiktig nedgång på ConNovas marknad hittills under året. Sedan i januari 2000, har ingen av de potentiella kunderna på ConNovas marknadssegment lagt order för nya kundhanterings- och debiteringssystem, vare sig hos ConNova eller hos någon av våra konkurrenter. Detta påverkar uppenbart ConNovas intäkter för året, med lägre resultat som följd. Årets underskott beräknas till ungefär MSEK 70. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00560/bit0002.pdf

Dokument & länkar