Bokslutsrapport 2006

• Orderingången uppgick till 830,0 MSEK (734,4), en ökning med 13 procent

• Nettoomsättningen uppgick till 768,1 MSEK (658,3), en ökning med 17 procent

• Rörelseresultatet uppgick till 31,0 MSEK (20,7), en ökning med 50 procent

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 17,8 MSEK (6,7)

• Resultat efter skatt uppgick till 7,0 MSEK (0,1)

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,96 SEK (0,02)

• En riktad nyemissionen om 73,4 MSEK har genomförts

• Konvertering av Konvertibla förlagslån 2001/2006 och 2002/2007 har skett med 31,5 MSEK

• Anmälan om konvertering av utestående del av Konvertibelt förlagslån 2002/2007, uppgående till 38,0 MSEK, skall göras senast 31 mars 2007

• Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att affärsområdet Komponenter delas ut till aktieägarna

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning i övrigt skall lämnas avseende räkenskapsåret 2006


Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar