Consilium AB (publ) inleder strukturerad förvaltning av likvida medel

Consilium har beslutat inleda en strukturerad kapitalförvaltning av de likvida medel som erhölls vid avyttringen av affärsområde Marine & Safety. Syftet med förvaltningen är att generera en långsiktig avkastning på bolagets kapital som säkerställer framtida finansiering av såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt vid uppbyggandet av en ny industrikoncern kring koncept för säkerhetssystem och säkerhetsprodukter.

Förvaltningen kommer ske i nära sammarbete med ett antal större välrenommerade kapitalförvaltare och innefatta såväl obligationer som aktier.  

Consilium AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Ove Hansson
Vd och koncernchef

E-post: ove.hansson@consilium.se
Tel: 08-563 053 02
Mobil: +46-70 576 08 33

ab.consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 klockan 16:00 CET.

Taggar:

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar