Consilium AB inbjuder till VD träff kring bokslutsrapporten 2006

Consilium AB inbjuder till träff med Consiliums VD och koncernchef Ove Hansson. Han kommer presentera Consiliums verksamhet och företagets bokslutsrapporten 2006, torsdagen den 22 februari, 2007 kl. 15.00 - 16.00.

VD träffen kommer äga rum i Consiliums lokaler, vid Saltsjökvarn i Nacka, Västra Finnbodavägen 2, 7 trappor.

Vänligen anmäl ert intresse att närvara till Rosie Engström på telefon 08-563 053 01, e-post: rosie.engstrom@consilium.se.

Det finns även möjlighet att deltaga per telefon genom att ringa på telefon nr. 08 - 672 81 50.

För mer information, kontakta:

Anna Holmgren, Finanschef, tel: 08-563 053 03 / 0708-71 78 72

Hemsida: www.consilium.se

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar