Consilium får order till ett kryssningsfartyg värd 7 MSEK

Consilium har erhållit en order avseende leverans av brandlarm- och  dörr-kontrollsystem till ett kryssningsfartyg som byggs i Tyskland för det norska kryssningsrederiet NCL (Norwegian Cruise Line).

Fartyget, som blir ett av världens största, är 324 meter långt och kan ta upp till 4.200 passagerare och har en besättning på 1.700 personer. Närmare 6.000 personer kommer att finnas ombord. NCL är ett av världens största kryssningsrederier. Consilium har levererat utrustning till alla NCL:s kryssningsfartyg.

Consilium kommer att leverera ett brandlarmsystem med 9.500 loop-enheter i form av rök- och värmedetektorer, manuella larmknappar, etc., och ett dörrkontrollsystem som styr mer än 600 branddörrar. Systemen baserar sig på vår nya produktplattform.

– Detta är Consilium’s största enskilda order till ett kryssningsfartyg. Vi har ser en positiv utveckling inom detta marknadssegment under 2013, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
www.consilium.se

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar