Consilium fortsätter koncentrationen till kärnverksamheten

Consilium fortsätter koncentrationen till kärnverksamheten Consilium fortsätter koncentrationen till kärnverksamheten - säljer 50 procent av den amerikanska nivåmätningsverksamheten Marinelektronikföretaget Consilium har träffat ett principavtal med Jowa AB om samarbete kring utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning för nivåmätning av tankar. I samband med avtalet förvärvar Jowa 50 procent av Consiliums amerikanska dotterbolag Consilium US, Inc. Som tidigare aviserats fokuserar Consilium sin tillväxt inom de marina verksamheterna till de två kärnområdena Brand & Gas och Navigation. - Det finns ett tydligare samband mellan nivåmätning och Jowas verksamheter än vad som finns med de övriga marina Consiliumbolagen. Detta samarbete kommer att ge synergier och ökade möjligheter att realisera bolagets potential, säger Ove Hansson, VD för Consilium. Jowa AB är världsledande inom sin nisch för miljöteknik på fartyg. Produktportföljen innehåller bl.a. produkter och system för mätning och rening av oljeblandat vatten, dricksvatten m.m. Jowa har dotterbolag i Norge, Holland, Tyskland, Singapore och Kina. - Jowa tillför nya produktionsalternativ, kompletterande produkter för vissa marknadssegment och framför allt nya marknadskanaler gentemot tankfartyg i bl.a. Asien, säger Jan Seehuusen, VD för Jowa AB. Det amerikanska nivåmätningsföretaget kommer i samband med affären att byta namn till Jowa Consilium US, Inc. Principavtalet bedöms ge Consilium ett likviditets-tillskott på mer än 5 MSEK, men inledningsvis även en reaförlust på mer än 5 MSEK. Stockholm 2003-12-22 CONSILIUM AB (publ) För ytterligare information kontakta: För ytterligare information kontakta: Ove Hansson, VD och Koncernchef Telefon: 08-563 05 300 , 070-576 08 33 Email: ove.hansson@consilium.se Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 450 anställda och omsätter 650 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT20450/wkr0006.pdf

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar