Consilium januari-juni 2012

Nettoomsättningen för Consilium totalt ökade med 1 procent jämfört med föregående år och uppgick till 456,7 MSEK (453,2). Orderingången ökade med 9 procent till 420,2 MSEK (384,3).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 juni 2012 till 488 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 2 procent jämfört med föregående år. Orderingången minskade med 8 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 24 procent jämfört med föregående år. Även orderingången är väsentligt högre jämfört med föregående år.

Nettoomsättning


Jan-jun 2012 Jan-jun 2011 Jan-dec 2011
Marine & Safety 396,2 404,3 839,5
Fire safety & Automation 60,5 48,9 138,5
Totalt 456,7 453,2 978,0


Orderingång


Jan-jun 2012 Jan-jun 2011 Jan-dec 2011
Marine & Safety 339,9 370,2 746,6
Fire safety & Automation 80,3 14,1 126,6
Totalt 420,2 384,3 873,2

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juli kommer att publiceras den 23 augusti 2012.

Stockholm 2012-07-13

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil:0705-760 833

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar