Consilium strukturerar om verksamheten inom affärsområdet Komponenter.

Consiliums dotter bolag Consilium Components AB har idag inlett MBL-förhandlingar gällande flyttning av tillverkningen i Varberg till fabriken i Ulricehamn.

- Med koncentrering av all tillverkning i Sverige till en ort kan vi göra betydande rationaliseringar, vilket är helt nödvändigt med tanke på den kostnadspress som vi utsätts för av våra kunder, säger företagets VD , Anders Andersson. Den senaste tidens kraftiga materialprishöjningar har ytterligare accentuerat behovet av åtgärder. Åtgärden ingår som en viktig del i ett större struktureringsprogram, vilket även innefattar en viss outsourcing av delar av produktion från de båda fabrikerna. Consilium Components AB har nyligen genomfört en storinvestering i Ulricehamnsfabriken, vilket gett betydande volymtillväxt, medan beläggningen i Varbergsfabriken är något sjunkande, varför tillfället för en flytt bedöms som lämplig. Flyttning planeras ske under 2005 och en detaljerad tidplan liksom nödvändiga varsel kommer att preciseras senare i samband med MBL-förhandlingarna. I Varberg arbetar idag ca 70 personer, medan verksamheten i Ulricehamn sysselsätter ca 110 personer. Personal i Varberg kommer att erbjudas arbete vid Ulricehamnsfabriken. För ytterligare information kontakta: Consilium AB Ove Hansson, VD och Koncernchef Mobil: 070-576 08 33 www.consilium.se Consilium Components AB Anders Andersson, VD, Telefon 0321-530 801; Mobil: 070-530 82 44. www. Consilium.se/components Consilium Components AB är ett företag i Consiliumkoncernen med focus på utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade plåtprodukter och sammansatta komponenter för fordons-och verkstadsindustrin. Consilium Components AB är ett av Europas ledande företag inom avancerad plåtbearbetning med finklippning som specialitet. Bland våra kunder finns Autoliv, Volvo Car, Volvo Truck, Valeo, Haldex, Husqvarna, VSM-Group m fl. Vi har egen verktygsavdelning med utveckling och tillverkning av finklipps-och stansverktyg. Företaget är certifierat enligt ISO9001:2000, QS 9000 och ISO 14001 och har nyss kvalificerat sig som Q1 –leverantör hos FORD. Consilium Components AB har en stark organisation och en ambition att växa genom nya uppdrag framförallt inom fordonsindustrin och internationell tillväxt. Consilium Components AB har en produktionsenhet och huvudkontor i Ulricehamn samt en produktionsenhet i Varberg. Totalt uppgår omsättningen till ca 200 MSEK och sysselsätter ca 180 personer.

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar