Consilium under januari-juli 2004

Consilium under januari-juli 2004 Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet minskade under januari-juli 2004 med 3 procent till 319,3 MSEK (330,4). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas minskade med 12 procent till 138,5 (157,5). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation minskade med 3 procent till 75,8 MSEK (78,4). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter ökade med 11 procent till 105,0 MSEK(94,5). Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari-juli 2004 med 10 procent till 352,5 MSEK (319,4). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 20 procent till 169,1 MSEK (140,6). Orderingången för affärsområdet Navigation ökade med 1 procent till 83,2 MSEK (82,5). Orderingången för affärsområdet Komponenter ökade med 4 procent till 100,2 MSEK (96,3). Nettoomsättning Jan- Jan- Jan- Jan- Jan- juli juli juli dec dec 2004 2003 2002 2003 2002 Brand&Gas 138,5 157,5 122,3 268,4 246,0 Navigation 75,8 78,4 68,2 152,3 134,3 Komponenter 105,0 94,5 97,6 166,3 175,3 Kärnverksamhet 319,3 330,4 288,1 587,0 555,6 Övriga 5,9 32,5 58,6 44,0 94,8 verksamheter Totalt 325,2 362,9 346,7 631,0 650,4 Orderingång Jan- Jan- Jan- Jan- Jan- juli juli juli dec dec 2004 2003 2002 2003 2002 Brand&Gas 169,1 140,6 138,2 252,0 227,4 Navigation 83,2 82,5 77,4 137,2 140,2 Komponenter 100,2 96,3 100,5 163,0 180,0 Kärnverksamhet 352,5 319,4 316,1 552,2 547,6 Övriga 5,9 32,2 49,9 40,2 79,6 verksamheter Totalt 358,4 351,6 366,0 592,4 627,2 Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. augusti kommer att publiceras den 16:e september 2004. Stockholm 2004-08-20 Consilium AB (publ) För ytterligare information kontakta: Ove Hansson, VD och Koncernchef Telefon: 08-563 05 300 Mobil: 0705-760 833 Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 400 anställda och omsätter 631 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/20/20040820BIT20610/wkr0001.pdf

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar