Consilium under januari-juni 2004

Consilium under januari-juni 2004 Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet minskade under januari- juni 2004 med 4 procent till 287,8 MSEK (301,1). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas minskade med 12 procent till 127,9 (144,8). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation minskade med 9 procent till 60,1 MSEK (65,8). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter ökade med 10 procent till 99,8 MSEK(90,5). Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari-juni 2004 med 14 procent till 319,1 MSEK (280,5). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 20 procent till 152,7 MSEK (127,2). Orderingången för affärsområdet Navigation ökade med 5 procent till 68,3 MSEK (65,3). Orderingången för affärsområdet Komponenter ökade med 11 procent till 98,1 MSEK (88,0). Nettoomsättning Jan-juni Jan- Jan-juni Jan- Jan-dec 2004 juni 2002 dec 2002 2003 2003 Brand&Gas 127,9 144,8 109,7 268,4 246,0 Navigation 60,1 65,8 54,7 152,3 134,3 Komponenter 99,8 90,5 93,7 166,3 175,3 Kärnverksamhet 287,8 301,1 258,1 587,0 555,6 Övriga 5,2 31,1 49,9 44,0 94,8 verksamheter Totalt 293,0 332,2 308,0 631,0 650,4 Orderingång Jan-juni Jan- Jan-juni Jan- Jan-dec 2004 juni 2002 dec 2002 2003 2003 Brand&Gas 152,7 127,2 116,2 252,0 227,4 Navigation 68,3 65,3 73,0 137,2 140,2 Komponenter 98,1 88,0 98,6 163,0 180,0 Kärnverksamhet 319,1 280,5 287,8 552,2 547,6 Övriga 4,5 27,4 43,2 40,2 79,6 verksamheter Totalt 323,6 307,9 331,0 592,4 627,2 Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juli kommer att publiceras den 20:e augusti 2004. Stockholm 2004-08-06 Consilium AB (publ) För ytterligare information kontakta: Ove Hansson, VD och Koncernchef Telefon: 08-563 05 300 Mobil: 0705-760 833 Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 400 anställda och omsätter 631 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/06/20040806BIT20090/wkr0001.pdf

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar