Consilium under januari-november 2004

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet minskade under januari-

november 2004 med en procent till 523,9 MSEK (529,8). Nettoomsättningen

för affärsområdet Brand&Gas ökade med en procent till 239,9 (237,7).

Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation minskade med 18 procent

till 113,4 MSEK (138,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter

ökade med 11 procent till 170,6 MSEK (153,4).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari-november

2004 med tio procent till 558,7 MSEK (506,7). Orderingången för

affärsområdet Brand&Gas ökade med 18 procent till 272,1 MSEK (231,1).

Orderingången för affärsområdet Navigation minskade med 4 procent till

117,5 MSEK (121,9). Orderingången för affärsområdet Komponenter ökade

med 10 procent till 169,1 MSEK (153,7).

Nettoomsättning

Jan-nov Jan-nov Jan-nov Jan-dec Jan-dec

2004 2003 2002 2003 2002

Brand&Gas 239,9 237,7 212,9 268,4 246,0

Navigation 113,4 138,7 121,1 152,3 134,3

Komponenter 170,6 153,4 162,1 166,3 175,3

Kärnverksamhet 523,9 529,8 496,1 587,0 555,6

Övriga 10,6 41,4 86,2 44,0 94,8

verksamheter

Totalt 534,5 571,2 582,3 631,0 650,4

Orderingång

Jan-nov Jan-nov Jan-nov Jan-dec Jan-dec

2004 2003 2002 2003 2002

Brand&Gas 272,1 231,1 201,3 252,0 227,4

Navigation 117,5 121,9 128,3 137,2 140,2

Komponenter 169,1 153,7 170,8 163,0 180,0

Kärnverksamhet 558,7 506,7 500,4 552,2 547,6

Övriga 9,4 39,5 71,9 40,2 79,6

verksamheter

Totalt 568,1 546,2 572,3 592,4 627,2

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. november

kommer att publiceras den 17:e januari 2005.

Stockholm 2004-12-16

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0705-760 833

Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre

kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta

komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har

företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition.

Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 400 anställda och

omsätter 631 MSEK.

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar