Consilium under januari-oktober 2004

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet minskade under januari-oktober 2004 med 5 procent till 457,5 MSEK (482,8). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas minskade med 6 procent till 204,9 (219,0). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation minskade med 20 procent till 98,9 MSEK (124,4). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter ökade med 10 procent till 153,7 MSEK (139,4).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari-oktober 2004 med 8 procent till 508,1 MSEK (470,8). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 12 procent till 245,4 MSEK (219,5). Orderingången för affärsområdet Navigation ökade med 3 procent till 109,0 MSEK (106,0). Orderingången för affärsområdet Komponenter ökade med 6 procent till 153,7 MSEK (145,3).

Nettoomsättning

Jan-okt Jan-okt Jan-okt Jan-dec Jan-dec

2004 2003 2002 2003   2002

Brand&Gas 204,9 219,0 189,2 268,4 246,0

Navigation 98,9 124,4 94,9 152,3 134,3

Komponenter 153,7 139,4 141,6 166,3 175,3

Kärnverksamhet 457,5 482,8 425,7 587,0 555,6

Övriga 8,9 40,4 81,3 44,0 94,8

verksamheter

Totalt 466,4 523,2 507,0 631,0 650,4

Orderingång

Jan-okt Jan-okt Jan-okt Jan-dec   Jan-dec

2004 2003 2002 2003 2002

Brand&Gas 245,4 219,5 183,0 252,0 227,4

Navigation 109,0 106,0 121,7 137,2 140,2

Komponenter 153,7 145,3 146,0 163,0 180,0

Kärnverksamhet 508,1 470,8 450,7 552,2 547,6

Övriga 8,6 38,4 67,4 40,2 79,6

verksamheter

Totalt 516,7 509,2 518,1 592,4 627,2

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. november kommer att publiceras den 16:e december 2004.

Stockholm 2004-11-19

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 0705-760 833

Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 400 anställda och omsätter 631 MSEK.

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar