Delårsrapport Januari - juni 2004

Delårsrapport Januari - juni 2004 - Stark orderingång för kärnverksamheten under första halvåret 2004 - Orderingången för kärnverksamheten uppgick till 319,1 MSEK (280,5) - Nettoomsättningen för kärnverksamheten uppgick till 287,8 MSEK (301,1) - Consilium har etablerat ett joint-venture bolag för VDR i Kina - Consilium har förvärvat den norska brandlarmsverksamheten Servoteknikk - Consilium etablerar produktion och montering i Bulgarien - Nyemissionen på 34,9 MSEK har stärkt den finansiella ställningen - Rörelseresultatet uppgick till 5,3 (8,3) - Resultat efter skatt uppgick till -3,3 MSEK (0,1) - Resultat per aktie uppgick till -0,54 SEK (0,02) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/25/20040825BIT20770/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar