Fortsatt tillväxt för Consilium under januari-november 2003

Fortsatt tillväxt för Consilium under januari-november 2003 Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari- november 2003 med 7 procent till 529,8 MSEK (496,1). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 12 procent till 237,7 (212,9). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation ökade med 14 procent till 138,7 MSEK (121,1). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter minskade med 5 procent till 153,4 MSEK(162,1). Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari-november 2003 med 1 procent till 506,7 MSEK (500,4). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 15 procent till 231,1 MSEK (201,3). Orderingången för affärsområdet Navigation minskade med 5 procent till 121,9 MSEK (128,3). Orderingången för affärsområdet Komponenter minskade med 10 procent till 153,7 MSEK (170,8). Nettoomsättning Jan-nov 2003 Jan-nov 2002 Jan-dec 2002 Brand&Gas 237,7 212,9 246,0 Navigation 138,7 121,1 134,3 Komponenter 153,4 162,1 175,3 Kärnverksamhet 529,8 496,1 555,6 Övriga verksamheter 41,4 76,8 85,0 Löpande verksamhet 571,2 572,9 640,6 Avyttrade verksamheter 0,0 9,4 9,8 Totalt 571,2 582,3 650,4 Orderingång Jan-nov 2003 Jan-nov Jan-dec 2002 2002 Brand&Gas 231,1 201,3 227,4 Navigation 121,9 128,3 140,2 Komponenter 153,7 170,8 180,0 Kärnverksamhet 506,7 500,4 547,6 Övriga verksamheter 39,5 61,8 68,5 Löpande verksamhet 546,2 562,2 616,1 Avyttrade verksamheter 0,0 10,1 11,1 Totalt 546,2 572,3 627,2 Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. november kommer att publiceras den 19:e januari 2004. Stockholm 2003-12-17 Consilium AB (publ) För ytterligare information kontakta: Ove Hansson, VD och Koncernchef Telefon: 08-563 05 300 Mobil: 0705-760 833 Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 450 anställda och omsätter 650 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT20400/wkr0006.pdf

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar