Ny navigationsprodukt ökar Consiliums marknad

Ny navigationsprodukt ökar Consiliums marknad Marinelektronikföretaget Consilium lanserar i dagarna en nyutvecklad navigationsprodukt som kombinerar funktionaliteten hos fartygsloggen med funktionen av ett ekolod. Med den nya produkten behöver inte fartygen installera separat ekolod. Efter omfattande tester och certifiering har den nya produkten tilldelats internationellt typgodkännande för kombination av logg och ekolod. Kombinationen möjliggörs av att farten mäts med akustisk korrelation, en teknik som Consilium är ensam om att använda för kommersiella fartyg. Den nya ”kombinations-loggen” använder endast en sensor i botten på fartyget, i motsats till alla andra tekniker att mäta fart och djup vilka kräver två instrument i botten på fartyget. Detta innebär att varv och rederier kommer kunna minska sina installations och underhållskostnader med Consiliums nya kombinations-logg. Den nya kombinations-loggen SAL T3 kommer att ha världspremiär när den presenteras på den internationella marinmässan Kormarine i Pusan, Korea den 21-24 oktober. Det ska bli intressant att se hur SAL T3 tas emot av kunderna. Av de indikationer vi fått från de som fått ta del av den verkar det mycket lovande, säger Consiliums VD Ove Hansson. Genom den nya kombinationen breddar vi vår marknad till att även täcka in ekolodssegmenet. Det kan ta en tid innan kombinationsloggen blir fullt ut accepterad av alla. När så skett räknar vi med att sammantaget öka vår försäljning inom ekolods/loggsegmentet med över 30 miljoner kronor per år, avslutar Ove Hansson. Med den nya tekniken kommer även äldre Consilium loggar att kunna uppgraderas och få godkänd ekolodsfunktionalitet. Stockholm 2003-10-17 CONSILIUM AB (publ) För ytterligare information kontakta: Ove Hansson, VD och Koncernchef Telefon: 08-563 05 300 , 070-576 08 33 Email: ove.hansson@consilium.se Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har man en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 450 anställda och omsätter 650 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera