Slutgiltiga beslutet fattat angående marin färdskrivare även för äldre handelsfartyg

FN-organet IMO har fattat det slutgiltiga beslutet om att införa lagkrav på att alla världens äldre handelsfartyg över 3 000 bruttoton ska ha en förenklad marin färdskrivare, sk VDR. En VDR (Voyage Data Recorder) registrerar ett fartygs position och fart, kurs, djup, radiotrafik m.m. Sjösäkerhet och miljösäkerhet är de två enskilt viktigaste anledningarna till beslutet. Consilium är en av världens ledande leverantörer av VDR.

Kommittén för marin säkerhet inom FN-organet IMO (International Maritime Organization) möttes i London i början av december för att slutgiltigt fastställa det beslut som fattades vid mötet i maj om att införa krav på VDR för äldre handelsfartyg. Sedan den första juli 2002 finns krav på att alla nybyggda fartyg över 3 000 bruttoton, samt alla befintliga passagerarfartyg och RoRo-passagerarfartyg, måste ha en VDR installerad.

Den beslutade tidplanen innebär i princip att handelsfartyg större än 20 000 bruttoton skall ha installerat en förenklad VDR vid sin första torrdockning efter den 1 juli 2006, dock senast den 1 juli 2009 och handelsfartyg större än 3 000 bruttoton skall ha installerat en förenklad VDR vid sin första torrdockning efter den 1 juli 2007 dock senast den 1 juli 2010.

– Det här är positivt både ur ett sjösäkerhetsperspektiv och för oss som företag. Nu när kraven och tidsplanen slutligen är fastställd förväntar vi oss att redare runt om i världen kommer börja planera för installationen på sina fartyg. Detta möjliggör de fortsatta tillväxtsatsningar för oss inom området, där vi förväntar att beslutet först från 2006 och framåt, kommer att ge väsentlig effekt på vår fakturering, kommenterar Ove Hansson VD för Consilium AB.

Stockholm 2004-12-17

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Consilium AB

Ove Hansson, VD och Koncernchef

Telefon: 08-563 05 300

Mobil: 070-576 08 33

www.consilium.se

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar