Världsledande kryssningsföretag beställer kombinationslogg från Consilium

Världsledande kryssningsföretag beställer kombinationslogg från Consilium Marinelektronikföretaget Consilium har fått den första ordern på sin nyutvecklade kombinationslogg SAL T3, som presenterades för första gången vid en internationell marinmässa i Korea den 21 oktober. Den nya kombinationsloggen använder endast en sensor i botten på fartyget, i motsats till alla andra tekniker att mäta fart och djup vilka kräver två instrument i botten på fartyget. Detta innebär att varv och rederier kommer att kunna minska sina installations- och underhållskostnader med Consiliums nya kombinationslogg. Det är det Malaysiabaserade kryssningsrederiet Star Cruises som beställt den nya kombinationsloggen SAL T3. Star Cruises har även beställt en uppgradering av en befintlig fartygslogg med den nya ekolodsfunktionen. - Consiliums nya kombinationslogg är en intressant teknisk lösning som öppnar nya möjligheter för oss. I detta fall kunde vi dessutom uppgradera en befintlig Consilium logg med ekolodsfunktionen, istället för att köpa ett nytt ekolod, säger Peter Häggblom, Electronical Superintendent på Star Cruises - Star Cruises är ett av världens största kryssningsrederier och en viktig referens för såväl vår första SAL T3 installation, som för vår första uppgradering med ekolodsfunktion på en befintlig logg, säger Ove Hansson, VD på Consilium. Stockholm 2003-10-29 CONSILIUM AB (publ) För ytterligare information kontakta: Ove Hansson, VD och Koncernchef Telefon: 08-563 05 300 , 070-576 08 33 Email: ove.hansson@consilium.se Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 450 anställda och omsätter 650 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera