6 av 10 ensamstående med barn oroas att de äter för lite frukt och grönt

Report this content

Åtta av tio svenskar anser att det är viktigt att handla hållbara livsmedel. Samtidigt har levnadskostnadskrisen slagit hårt mot många, särskilt ensamstående föräldrar. Här uppger nära fyra av tio att de har minskat sin konsumtion av frukt och grönt sedan i fjol och sex av tio oroar sig för att familjen inte får i sig tillräckligt med frukt och grönt. Det visar en rapport framtagen av HUI Research på uppdrag av Coop Butiker & Stormarknader.

Under det senaste året har det ekonomiska läget i Sverige förändrats markant. Rysslands invasion av Ukraina, materialbrist och höga energipriser med mera har lett till den högsta inflationstakten på årtionden. Parallellt med detta finns ambitionen, globalt och i Sverige, att ställa om till en mer hållbar konsumtion. Med anledning av det har Coop Butiker & Stormarknader i samarbete med HUI Research kartlagt svenska konsumenters inställning till hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

– Mat, hälsa och hållbarhet går hand i hand och för att leva upp till vår ambition att vara en ledande livsmedelsaktör inom området ingår att våga ställa de ibland obekväma frågorna för att få en rättvisande nulägesbild. Denna kartläggning har gett flera värdefulla insikter. På den positiva sidan att det råder stark enighet bland Sveriges konsumenter om vikten av en hållbar livsmedelskonsumtion. På den negativa att levnadskostnadskrisen medför oro för den personliga och familjens hälsa. Resultatet tar vi nu till oss och analyserar internt, och samtidigt hoppas jag att insikterna ska få ett bredare genomslag och användas av så många som möjligt bland aktörerna inom vår bransch, säger Meta Persdotter, vd på Coop Butiker & Stormarknader AB.

Huvudinsikter från rapporten

  • Stödet för hållbar livsmedelskonsumtion är brett och vad som menas med hållbarhet är komplext. Andelen som anser det viktigt att handla hållbara livsmedel uppgår till 83 procent och när konsumenterna får svara själva menar de att hållbarhet handlar om fyra teman: ekologi, lokalproduktion, social hållbarhet och minskat matsvinn.
  • Levnadskostnadskrisen slår hårt mot barnfamiljerna, särskilt ensamstående. Andelen ensamstående med barn som oroar sig för att de eller deras familj äter för lite frukt och grönt är 62 procent, motsvarande andel bland sammanboende utan barn är 36 procent. Det är nästan dubbelt så vanligt att ensamstående med barn uppger att de minskat sina inköp av hållbara livsmedel som för sammanboende utan barn.
  • Levnadskostnadskrisen slår hårt mot låginkomsttagare. Bland hushållen med de lägsta inkomsterna (<200K) är det 60 procent som oroar sig för att deras familjer äter för lite frukt och grönt. Motsvarande andel bland hushållen med högst inkomst (725K+) är 35 procent. I de båda grupperna är andelen som menar på att deras matinköp påverkats negativt av det ekonomiska läget 76 procent, respektive 50 procent.
  • Allt är inte vad det verkar och levandskostnadskrisen driver till och med vissa hållbara beteenden. När konsumenterna får frågan hur de hanterar de stigande priserna nämner en stor andel beteenden som att handla på kort datum och minska sitt matsvinn.
  • Svenskarna är tämligen överens om att säsongskonsumtion och lokal produktion är två av de viktigaste delarna i hållbar livsmedelskonsumtion. Fler än 8 av 10 konsumenter är villiga att handla säsongsbaserad frukt och grönt för att i högre utsträckning äta svenskodlat och 70 procent föredrar en tomat odlad i växthus i Sverige över en friväxande ekologisk tomat importerad från Spanien.

Direktsänd genomgång av rapporten med efterföljande paneldebatt

Idag, torsdag den 29 juni klockan 12.00-12.45, sker en genomgång av rapporten på ett seminarium i Almedalen, Visby. Genomgången och efterföljande paneldebatt kan följas i direktsändning på Youtube https://youtube.com/live/egawL_qn5jg. Mer information om evenemanget finns på https://www.almedalsveckan.info/program/68976

Ladda ner rapporten

Rapporten ”Hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion” är bifogad detta pressmeddelande.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av HUI Research genom en webbenkät med 2 006 respondenter med riksrepresentativt urval avseende på kön, ålder och region. Undersökningsperioden var 24-29 maj 2023.

För ytterligare information, kontakta:

Bernd Schmitz
PR & kommunikation
Coop Butiker & Stormarknader AB
076-116 80 99
bernd.schmitz@coop.se

Om Coop Butiker & Stormarknader
Coop Butiker & Stormarknader AB driver cirka 200 livsmedelsbutiker i Stockholms län, Uppsala, Södermanland och Östergötland, har cirka 5 300 medarbetare och omsätter cirka 13 miljarder kronor per år. Bolaget ingår i Konsumentföreningen Stockholm som med cirka 1,2 miljoner medlemmar är Sveriges största konsumentförening. Sveriges 28 konsumentföreningar äger tillsammans Coop i Sverige, som är en av Sveriges största dagligvarukedjor med fler än 800 butiker från Katterjokk i norr till Smygehamn i söder, har 3,7 miljoner medlemmar, över 22 000 medarbetare och omsätter cirka 43 miljarder kronor per år. För mer information se se.linkedin.com/company/coop-butiker-&-stormarknader-ab, www.coop.se och www.kfstockholm.se.