- Lönsamhet är första prioritet. Ägarna helt eniga på stämman i Coop Norden AB.

- Lönsamhet är första prioritet. Ägarna helt eniga på stämman i Coop Norden AB. Lönsamhet är första prioritet för Coop Norden. De kooperativa värderingar är en grundförutsättning och tillgång i det arbetet. Enigheten var stor när den kooperativa dagligvarukoncernen höll sin första ordinarie bolagsstämma i Billund, Danmark. Coop Nordens bolagsstämma den 8 maj visade på stor enighet hos de tre kooperativa ägarna KF (Sverige), FDB (Danmark) och Coop NKL (Norge) när det gäller vilken fråga som står högst upp på dagordningen. De 180 stämmodeltagarna var helt eniga om att lönsamheten måste vara det som säkras först. När lönsamheten finns där skall verksamheten bygga vidare kring de basvärderingar som kooperationen står för, menade samtliga talare. Koncernchefen Svante Nilsson tog i sitt anförande upp bakgrunden till fusionen, säkerställandet av den nordiska kooperativa dagligvaruhandeln, och sina motiv till de åtgärder som vidtagits sedan han tillträdde som koncernchef den 1 februari i år. - Vårt uppdrag är att genomföra en trippelfusion samtidigt som vi skall skapa lönsamhet. Det ökar komplexiteten men också möjligheterna. Behovet av tempo får inte underskattas, samtidigt som vi måste kunna ompröva gamla sanningar. I den tvåfrontsstrategi som nu ligger fokuserar ledningen på att skapa lönsamhet genom att fortsätta effektiviseringsarbetet i dotterbolagen samtidigt som man ökar samordningen och realiserar koncerngemensamma funktioner för t ex varuförsörjning, IT, affärsutveckling och "Best Practise". - Det är genom kostnadssynergier som vi skapar bestående värden för våra medlemmar, konstaterade Svante Nilsson. Målet är att vi om tre till fem år är det lönsamma, kooperativa alternativet i dagligvaruhandeln som fokuserar på pris, kvalitet, service och omtanke Vid stämman antogs förslaget att ändra bolagsordningen och flytta styrelsens säte, och därmed också huvudkontoret, från Göteborg till Stockholm, Sverige. Styrelsen omvaldes i sin helhet och som ordförande kvarstår ordföranden Ebbe Lundgaard, FDB, samt de bägge vice ordförandena Nina Jarlbäck, KF och Nils Edvard Olsen, NKL. I styrelsen ingår även från FDB Holger Damgaard, Henrik Larsen, Paul Mollerup och Kurt Petersen (suppleant). KF representeras av Börje Fors, Lazlo Kris, Leif Olsson och Catharina Andersson (suppleant) och Coop NKL representeras av Bernt Aas, John Thunes och Torill Johnsen (suppleant). Till arbetstagarrepresentanter i styrelsen valdes TorBjörn Jonsson, Sverige, Leo Fredriksen, Danmark och Björn Christensen, Norge. Till deras suppleanter valdes Magnus Möller, Sverige, Ulla Verholt, Danmark och Knut Berg, Norge. För ytterligare information: Ebbe Lundgaard, styrelseordförande, tel: +45 43 86 43 86 Svante Nilsson, koncernchef och vd, tel: +46 31 339 65 05 Susanne Hillberger, informationsdirektör, tel: +46 31 339 65 08 www.coopnorden.com Coop Norden AB etablerades den 1 januari 2002. Tillsammans med de detaljhandelsdrivande föreningarna i Danmark, Norge och Sverige har man 65 000 medarbetare och drygt 3000 butiker och stormarknader. Den sammanlagda butiksomsättningen uppgår till 135 miljarder SEK. Koncernkontoret ligger i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20040611BIT21200/wkr0006.pdf

Om oss

Coop är en svensk dagligvarukedja som levererar prisvärd, hållbar matglädje via cirka 660 butiker från Katterjåck i norr till Smygehamn i söder och via onlinebutiken på Coop.se. Coop rankas som ett av Sveriges mest hållbara varumärken och har störst andel ekologisk försäljning i branschen. För mer information om Coop se: http://www.coop.se.

Prenumerera

Dokument & länkar