Årsresultatet 2002 -en tydlig framgång i butiksdriften

Årsresultatet 2002 -en tydlig framgång i butiksdriften Coop Norden AB, den kooperativa dagligvarukoncernen, presenterar nu sitt första helårsresultat sedan fusionen den 1 januari 2002. Sedan starten har utvecklingen av driften i de tre operativa dotterbolagen visat på tydlig framgång. Årets operativa rörelseresultat exklusive engångseffekter uppgår till 615 MSEK. Motsvarande resultat för 2001 var 341 MSEK. Försäljningen har ökat med drygt 4 procent. Coop-koncernens första verksamhetsår kännetecknas av en tydlig framgång i driften i de tre dotterbolagen Coop Danmark, Coop Norge och Coop Sverige. Samtidigt har koncernen burit betydande engångskostnader för konverteringen av verksamheten i dotterbolaget OBS!Danmark till 15 nya stora Kvickly xtra-varuhus, extra avsättningar för pensioner i Coop Sverige och höga strukturkostnader för bildandet av koncernen. Koncernens totala rörelseresultat inklusive engångskostnader uppgår till 109 MSEK. Resultat efter skatt och finansiella poster är minus 205 MSEK. - De uppenbara verksamhetsmässiga framgångarna inom Coop Nordens tre dotterbolag inger framtidstro. Nu gäller det att hålla tempot uppe i fusionsprocessen. Engångskostnaderna under 2002 har varit större än väntat, men de har varit nödvändiga. Nu är grunden lagd för nästa samlade steg framåt för Nordens största dagligvarukoncern, säger Ebbe Lundgaard, styrelseordförande i Coop Norden. Coop Danmark A/S visar på stora framgångar med ett operativt rörelseresultat på 416 MSEK (Motsvarande siffra för 2001 var 291 MSEK). Försäljningen totalt ökade med 4 procent. Mest positiv utveckling visade SuperBrugsen och Fakta. Den enskilt största händelsen i verksamheten under året var övertagandet av OBS!Danmark och konvertering av 15 butiker till det nya butikskonceptet Kvickly xtra som lanserades i oktober. Verksamheten i OBS!Danmark har under året visat betydande förluster och redovisar ett operativt rörelseresultat på -163 MSEK (-174). Verksamheten var tidigare ett helägt dotterbolag inom Coop Norden, men fusionerades formellt med Coop Danmark A/S den 31 december 2002. Coop Norge AS har ökat sin försäljning med närmare 2 procent och genomfört kraftfulla effektiviseringar i handelsverksamheten vilket sänkt kostnadsnivån betydligt. Industriverksamheten har haft ett mycket framgångsrikt år genom minskade kostnader för råvaruinköp och effektiviseringar i driften. Det operativa rörelseresultatet för 2002 blev 194 MSEK (149). Därutöver har Coop Norge AS levererat ett resultat till Coop NKL på 345 MNOK i enlighet med gällande avtal. I Coop Sverige AB har försäljningen ökat med närmare 4 procent och det operativa rörelseresultatet blev 270 MSEK (92). De operativa förbättringarna har skett genom ökade effektiviseringar, volymökningar inom Coop Forum samt en ökad försäljning till de detaljhandelsdrivande föreningarna. Verksamheten drabbades under 2002 av höga engångskostnader i form av bl a pensionsavsättningar. - Resultatet skall ses utifrån att det var ett fusionsår för Coop-koncernen, säger koncernchefen Svante Nilsson. Nu går vi in i en andra fas av fusionsarbetet och prioriterar tre områden: att fullt ut ta hem synergierna i koncernen, att utveckla butiksdriften och att minska kostnaderna i verksamheten. Coop Norden AB, moderbolag i Coop-koncernen, ägs av Kooperativa Förbundet i Sverige, (42 procent), FDB i Danmark (38 procent) och Coop NKL i Norge (20 procent). Tillsammans representerar ägarna drygt 5 miljoner medlemmar. Genom sina dotterbolag driver Coop Norden butikskedjorna SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, LokalBrugsen, Irma, Kvickly, Kvickly xtra och Fakta i Danmark. I Sverige heter butikerna Coop Forum och Coop Konsum. Coop Norge ansvarar för butikskoncepten Coop Marked, Coop Mega, Coop obs! och Coop Prix samt driver industriproduktion av bland annat kaffe, bröd, juice och sylt. Totalt omsätter koncernen 84 miljarder SEK exklusive moms och har 28 000 anställda och drygt 1000 butiker. (Removed graphics) För ytterligare upplysningar: Ebbe Lundgaard, styrelseordförande, tel: +45 51 59 44 01 (+45 51 59 44 88) Svante Nilsson, vd och koncernchef, tel: +46 31 339 65 05 Svein E Skorstad, vice vd och stf. koncernchef, tel: +46 31 339 65 11 Susanne Hillberger, informationsdirektör, tel: +46 31 339 65 08 Hela årsrapporten finns på vår hemsida: www.coopnorden.com Coop Norden AB etablerades den 1 januari 2002. Tillsammans med de detaljhandelsdrivande föreningarna i Danmark, Norge och Sverige har man 65 000 medarbetare och drygt 3000 butiker och stormarknader. Den sammanlagda verksamheten motsvarar 29 procent av den totala dagligvaruhandeln på dessa marknader. Koncernkontoret ligger i Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20040611BIT21170/wkr0006.pdf Pressrelease med tabell

Om oss

Coop är en svensk dagligvarukedja som levererar prisvärd, hållbar matglädje via cirka 660 butiker från Katterjåck i norr till Smygehamn i söder och via onlinebutiken på Coop.se. Coop rankas som ett av Sveriges mest hållbara varumärken och har störst andel ekologisk försäljning i branschen. För mer information om Coop se: http://www.coop.se.

Prenumerera

Dokument & länkar