Fortsatt förbättring av Coop Sveriges rörelseresultat

Fortsatt förbättring av Coop Sveriges rörelseresultat Coop Sverige AB visade under 2002 en fortsatt förbättring av rörelseresultatet mot föregående år. Försäljningen steg med 4 procent till drygt 27 mdr SEK och rörelseresultatet ökade med 178 MSEK till 270 MSEK. Coop Sveriges båda butikskoncept Coop Forum och Coop Konsum utvecklades väl under året. Stormarknadskonceptet Coop Forum har utvecklats starkt sedan introduktionen under det andra halvåret 2001. Försäljningen ökade under 2002 med 5 procent till 11,7 mdr SEK. Coop Konsums försäljning har utvecklats mycket positivt i de nyintroducerade större Konsumbutikerna Coop Extra och i de butiker som drivs av konsumföretagare. Totalt ökade försäljningen i Coop Konsum med 2 procent till 11,2 mdr SEK. - Vi har under året fokuserat på butiker och stormarknader. Utvecklingen av Coop Forum har fortsatt med många ombyggnationer och de största Coop Konsumbutikerna har profilerats om till Coop Extra. Det gläder mig att vår butiksfokusering visar sig i de fina försäljningssiffrorna, säger Andreas Falkenmark, vd Coop Sverige. - Det goda rörelseresultatet beror också på vårt arbete att skapa ett gemensamt företag under varumärket Coop. Det har lett till betydande effektiviseringar. Ytterligare en förklaring till det positiva rörelseresultatet är samarbetet i den nya nordiska Coop-koncernen. Det har redan skapats synergier, framförallt när det gäller inköp. - Vi gläder oss åt ett gott resultat men har en lång väg framför oss innan vi har uppnått den lönsamhet vi eftersträvar. Vi rationaliserar nu ytterligare och arbetar med att sänka våra kostnader. Samtidigt investerar vi i våra butiker och stormarknader för att möta den ökade konkurrensen. Resultatutveckling Coop Sveriges rörelseresultat efter avskrivningar men före poster av engångsnatur uppgick 2002 till 270 Mkr inkl. fastigheter, en förbättring med 178 Mkr från föregående år, pro forma. (Removed graphics) Coop Sveriges engångsposter består huvudsakligen av ökade pensionsavsättningar och effekter av övergång till nya koncerngemensamma redovisningsprinciper. Coop Sverige AB Coop Sverige AB är från och med 2002 ett helägt dotterbolag till Coop Norden AB. KF (Kooperativa Förbundet) är största ägare i Coop Norden AB med 42 procent. Övriga ägare är danska FDB med 38 procent och norska Coop NKL med 20 procent. De tre nordiska konsumentföreningarna har överfört all dagligvaruverksamhet samt viss fastighetsrörelse till Coop Norden. Coop Sverige AB är moderbolag i Coop Sverige koncernen som dessutom består av det helägda dotterbolaget Coop Sverige Fastigheter AB. (Removed graphics) Hela Coop Nordens årsredovisning finns på www.coop.se Ytterligare upplysningar: Andreas Falkenmark, vd Coop Sverige AB, 08-743 22 40 Maria Arnholm, Informationsdirektör, Coop Sverige AB, 08-743 15 91 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20040611BIT21680/wkr0006.pdf Pressrelease med grafik och tabell

Om oss

Coop är en svensk dagligvarukedja som levererar prisvärd, hållbar matglädje via cirka 660 butiker från Katterjåck i norr till Smygehamn i söder och via onlinebutiken på Coop.se. Coop rankas som ett av Sveriges mest hållbara varumärken och har störst andel ekologisk försäljning i branschen. För mer information om Coop se: http://www.coop.se.

Prenumerera

Dokument & länkar