Nu ökar Coop-koncernen tempot i sitt nordiska integrationsarbete.

Nu ökar Coop-koncernen tempot i sitt nordiska integrationsarbete. Svante Nilsson, koncernchef för Coop Norden från och med 1 februari i år, presenterar nu en ny organisations- och ledningsstruktur för Coop-koncernen. - Vi ökar takten i integrationsarbetet för att fullt ut tillvarata alla de möjligheter fusionen möjliggör, säger Svante Nilsson. Coop Norden AB har genomfört den första etableringsfasen och den nya koncernen är på plats efter ett intensivt första år där man framför allt fokuserat på de nationella dotterbolagens effektiviseringsprocesser. Ett arbete som gett ett gott resultat. - Vi går nu in i fas två vilket kräver en tempoväxling, säger Svante Nilsson. Här finns betydande effektiviseringar att göra för att säkra en ökad lönsamhet som möjliggör en förbättrad konkurrenssituation ute i butikerna. Det främsta syftet med effektiviseringsarbetet är att kunna erbjuda våra medlemmar och kunder ett attraktivt erbjudande i form av pris, kvalitet och god service. För att tydliggöra ansvar och befogenheter får Coop-koncernen en ny organisations- och ledningsstruktur med tydliga ansvar och befogenheter. Den nya koncernledningsstrukturen skall säkerställa ett ännu högre butiksfokus samtidigt som harmoniseringen av både sortiment och butikskoncept ökar. Den nya ledningen skall säkra en realisering av de nordiska synergierna och stärka utvecklingen mot ett tydligt, integrerat nordiskt företag. Därför har de tre verkställande direktörerna för dotterbolagen även utsetts till vice verkställande direktörer i Coop Norden AB. Till chef för den nyetablerade Varuförsörjningsenheten och tillika vice verkställande direktören har utsetts Roger Gehrman, för närvarande verkställande direktör för Saba Trading AB. Andra nya affärsstödfunktioner på koncernnivå är Affärsutveckling och IT. Den nya koncernledningen tillträder med omedelbar verkan och ansvarar för det fortsatta genomförandet av den nya organisationsstrukturen. Denna införs successivt under året. För ytterligare upplysningar: Koncernchef Svante Nilsson, tel: +46 31 339 65 05 Vice VD och stf. koncernchef Svein Skorstad, tel: +46 31 339 65 11 Informationsdirektör Susanne Hillberger, tel: +46 31 339 65 08 Coop Norden AB är den nordiska kooperativa dagligvarukoncernen. Verksamheten drivs genom de tre dotterbolagen Coop Danmark A/S, Coop Norge AS och Coop Sverige AB och omsätter cirka 100 miljarder SEK. Koncernen ägs av Kooperativa Förbundet i Sverige (42 procent), FDB i Danmark (38 procent) och Coop NKL i Norge (20 procent) som representerar 5 miljoner medlemmar. Huvudkontoret ligger i Göteborg, Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20040611BIT21150/wkr0006.pdf

Om oss

Coop är en svensk dagligvarukedja som levererar prisvärd, hållbar matglädje via cirka 660 butiker från Katterjåck i norr till Smygehamn i söder och via onlinebutiken på Coop.se. Coop rankas som ett av Sveriges mest hållbara varumärken och har störst andel ekologisk försäljning i branschen. För mer information om Coop se: http://www.coop.se.

Prenumerera

Dokument & länkar