Core Ventures - extra bolagsstämma

Core Ventures - extra bolagsstämma * Nya ledamöter i Core Ventures Styrelse Till ny ordinarie ledmöter av styrelsen valdes idag på den extra bolagsstämman Lars Grönberg, Per Erik Hasslert samt Christen Ager-Hanssen * Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier innebärande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent av det vid var tid befintliga antalet aktier i syfte att öka tillväxten genom ytterligare investeringar * Företrädesemission i Core Ventures Bolagsstämman beslutade att genomföra den planerade nyemissionen riktad till nuvarande aktieägare. Samtidigt bemyndigades styrelsen att justera villkoren för emissionen så att det överensstämmer med rådande förutsättningar på aktiemarknaden. För mer information, kontakta: Franco Fedeli, Verkställande direktör, franco.fedeli@coreventures.se Mathias Österdahl, Investment Manager, mathias.osterdahl@coreventures.se Core Ventures AB (publ) Telefon: 08-789 61 75 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT01170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT01170/bit0002.pdf

Dokument & länkar