Core Ventures in som ägare i Runaware

Core Ventures in som ägare i Runaware Core Ventures investerar 1 MUSD i Runawares första finansieringsrunda. Bland övriga delägare märks Swedestart tillsammans med Santa Cruz Operations (SCO), CMA och Cross Communications. Runaware marknadsför sig som en "evaluation service provider", en testplats för såväl programutvecklare som slutanvändare av dataprogram. - Runaware erbjuder en tjänst anpassad till den nya ekonomin. Att prova program utan att behöva ladda ned dem är framtiden för köpare av programvara. Samarbetsavtal med Compaq, Corel och Macromedia m. fl. är ett mycket gott betyg, säger Franco Fedeli, VD Core Ventures. I samband med investeringen har Leif Brundell valts in i Runawares styrelse. Leif Brundell är senior investment manager på Core Ventures och kommer senast från Atle Företagskapital. För mer information: Thomas Pettersson, tf VD Runaware, AB tel 08-56630800 Leif Brundell, Senior Investment Manager Core Ventures tel 08-7896175 Mathias Österdahl, Investment Manager / Investor Relations, Core Ventures tel 08-7896175 Om Core Ventures Core Ventures är ett riskkapitalbolag som fokuserar tydligt på tillväxtföretag i den nya ekonomin. Den senaste tidens investeringar omfattar bland annat Grade Learning Solutions (fd Media Technology), Halogen och Smarteq. Målsättningen är att vara ett naturligt alternativ för de aktieägare som önskar placera i en portfölj av onoterade framtidsföretag. Core Ventures är noterat på Nya Marknaden. Om Runaware Runawares är den första virtuella marknadsplatsen för kompletta mjukvaruapplikationer som kan nås i en live-testmiljö över Internet. Med Runaware slipper konsumenten gissa sig fram vid köp av programvaror. Istället kan man välja den bästa programvaran innan inköp med hjälp av kompletta programversioner över Internet. För programvarutillverkarna är Runaware en snabb och kostnadseffektiv kanal till marknaden. Runaware grundades hösten 1999 av Pelle Axeland. Webbsajten lanserades i april 2000. Företaget har kontor i Stockholm och ett särskilt säljbolag för den amerikanska marknaden. För ytterligare information se www.runaware.com eller www.sales.runaware.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar