Core Ventures skjuter upp företrädesemission

Core Ventures skjuter upp företrädesemission Core Ventures meddelar idag att man beslutat skjuta upp den planderade nyemissionen med företrädesrätt till nuvarande aktieägare. - Vår ambition är att genomföra en företrädesemission så snart marknadsförutsättningarna är de rätta. I samråd med våra aktieägare kan vi konstatera att aktieägarna gynnas av att vi avvaktar marknadens utveckling, säger Franco Fedeli VD i Core Ventures. Samtidigt planeras en eller flera riktade emissioner mot institutionella investerare. För mer information, kontakta: Franco Fedeli, Verkställande direktör, franco.fedeli@coreventures.se Mathias Österdahl, Investment Manager, mathias.osterdahl@coreventures.se Core Ventures AB (publ) Telefon: 08-789 61 75 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT01130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT01130/bit0002.pdf

Dokument & länkar