Cramo förvärvar CityMaskin Stockholm

Cramo förvärvar CityMaskin Stockholm - fortsatt expansion inom uthyrning av bemannade maskiner Cramo AB har förvärvat hela verksamheten i CityMaskin Stockholm AB. Den övertagna affärsrörelsen kommer att samordnas med Cramos dotterbolag Bo Dahlgren Lastmaskiner AB, som sedan tidigare bedriver likartad verksamhet. En person berörs. CityMaskin hyr ut bemannade maskiner och annan utrustning till företag inom markanläggningssektorn. Därtill bedrivs en förmedlingsverksamhet av fristående underentreprenörer. Den största kunden är systerbolaget Grävbolaget i Stockholm AB, som också äger en del av de maskiner som hyrs ut. Genom den nu träffade överenskommelsen övertar Cramo AB hela verksamheten i CityMaskin och maskintillgångarna i Grävbolaget. Totalt omfattas ett hundratal större och mindre maskiner. Samtidigt träffas ett långsiktigt samarbetsavtal med Grävbolaget. Samarbetsavtalet, som inledningsvis sträcker sig över fem år, innebär att Grävbolaget hyr merparten av sin utrustning inom Cramos sortiment från Cramo. Förmedlingsverksamheten och entreprenadmaskinerna kommer att hanteras av Cramos dotterbolag Bo Dahlgren Lastmaskiner AB, medan den mindre utrustning förs till Cramos depåverksamhet. "Uthyrning av lite större maskiner, med eller utan förare, är ett intressant tillväxtområde för Cramo", säger koncernchefen Gunnar Glifberg. "Vår plattform har hittills varit Bo Dahlgren Lastmaskiner AB. Men tidigare i år utvidgade vi den rörelsen genom förvärvet av Rolf Nilander AB, och genom förvärvet av City Maskin får vi in ytterligare en väl fungerande verksamhet, inklusive ett 30-tal underentreprenörer". "Ur Bo Dahlgrens perspektiv innebär förvärvet av ett välskött bolag med väl utvecklade kundrelationer, en utökning inom ett intressant tillväxtområde med hög prioritet", säger bolaget VD, Jan Heldring. "För CityMaskin Stockholm AB innebär affären en möjlighet att kunna utveckla verksamheten i en takt som inte vore möjlig annars", säger Ronnie Broberg, som följer med till Cramo, som fortsatt ansvarig för den övertagna verksamheten. Stockholm 2002-09-02 Cramo AB Koncernstab Kommunikation För ytterligare information, kontakta: Gunnar Glifberg, VD och koncernchef i Cramo AB, tel 08-623 5400 Magnus Rosén, chef Cramo Rent, tel 08-623 54 00 Cramo är en av norra Europas ledande uthyrningskoncerner med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Holland, Finland, Estland, Polen och Ungern. Genom över 180 service- och försäljningsställen hyr man ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till industri, byggföretag och offentlig sektor. Omsättningen under 2001 var 2 miljarder kronor, med ett resultat före skatt på 255 MSEK. Antalet anställda var nära 900. www.cramo.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/03/20020903BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/03/20020903BIT00040/wkr0002.pdf

Dokument & länkar