Cramo förvärvar ytterligare ett finländskt företag

Cramo förvärvar ytterligare ett finländskt företag Cramo har förvärvat samtliga aktier i Vuokramestarit Oy. Vuokramestarit som omsätter cirka 45 MFIM och har 44 anställda, är med sina 11 depåer ett av södra Finlands ledande maskinuthyrningsföretag. Efter förvärvet har Cramo totalt 15 depåer och cirka 10% av maskinuthyrningsmarknaden i Finland. Genom en uttalad tillväxtstrategi har Cramo på några år vuxit till en av norra Europas ledande uthyrningskoncerner. Idag återfinns koncernens bolag bland de största på flertalet marknader i Östersjöområdet. I Finland bedrivs verksamheten genom dotterbolaget Kone Pekka Oy. Kone Pekkas verksamhet är i första hand koncentrerad till Helsingforsområdet där man har tre egna depåer. "Genom förvärvet av Vuokramestarit får vi den plattform vi behöver för att etablera 'Cramo-konceptet' även i Finland, säger Cramos koncernchef Gunnar Glifberg. "Bolagen kompletterar varandra på ett utmärkt sätt både produktmässigt och geografiskt och gör det möjligt för oss att erbjuda ett komplett uthyrningssortiment till både byggföretagen, industrin och den offentliga sektorn i hela den södra delen av Finland". Stockholm 2001-12-12 Cramo AB Koncernstab Kommunikation För ytterligare information, kontakta: Gunnar Glifberg, VD och koncernchef i Cramo AB, tel 08-623 54 00 Cramo är ett av norra Europas ledande uthyrningsföretag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Polen och Ungern. Genom ca 160 service- och försäljningsställen hyr man ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till industri, byggföretag och offentlig sektor. Cramo har över 800 anställda och verksamheten omsatte 1,6 miljarder kronor under 2000, med ett resultat före skatt på 228 miljoner kronor. www.cramo.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT01060/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT01060/bit0001.pdf

Dokument & länkar