Norsk riksbyggare valde helhetslösning från Cramo

Norsk riksbyggare valde helhetslösning från Cramo Reinertsen Anlegg AS som är ett av Norges största bygg- och anläggningsföretag, avvecklar sin interna maskinavdelning och tecknar avtal med Cramo om den långsiktiga maskinförsörjningen. Förutom maskinverksamheten i Bodö övertar Cramo över 300 bodar och containers från hela koncernen, liksom cirka maskiner och annan utrustning från verksamheten i Bodö. "Uppgörelsen är en naturlig vidareutveckling av det nära samarbete vi inledde i fjol", säger parterna. Cramo har genom sitt norska dotterbolag sedan tidigare ett långtgående samarbete med Reinertsen Anlegg som är norra Norges största bygg- och anläggningsföretag. Förra året träffade parterna en överenskommelse som innebar att Cramo förvärvade all utrustning och blev Reinertsen Anleggs huvudleverantör av maskiner i södra Norge. Samarbetet har utvecklats positiv, och utvidgas nu till att avse hela Norge. Maskinuthyrningsmarknaden i Bodö och Trondheim, där Reinertsen har sin tyngdpunkt uppskattas till drygt 250 MNOK. "Byggverksamheten är vår kärnverksamhet" säger Svein Moan, som är inköpschef i Reinertsen Anlegg. Maskinverksamheten är en stödfunktion av strategisk betydelse. Genom att överföra ansvaret för hela maskinförsörjningen till Cramo som har detta som sin kärnverksamhet hoppas vi kunna effektivisera maskindriften och minska kostnaderna ytterligare. Och därmed kunna satsa ännu mer resurser på att utveckla vår bygg- och anläggningsverksamhet". "När vi övertog ansvaret för Reinertsens maskinförsörjning i södra Norge ifjol gick vi i bräschen för en ny utveckling av branschen i Norge. Ett helhetsåtagande i form av en outsourcinglösning som vi har stor erfarenhet av i Svrige, och som vi tror mycket på", säger Cramos koncernchef Gunnar Glifberg. Att vi nu går vidare är det bästa kvittot på att den typ av helhetslösningar som i stort sett bara vi kan erbjuda verkligen tillför ett mervärde för kunderna". Stockholm 2003-04-02 Cramo AB För ytterligare information, kontakta: Gunnar Glifberg, VD och koncernchef i Cramo AB, tel 08-623 5400 Svein Moan, avd.leder Innkjøp/Service i AS Anlegg, tlf. +47 73 96 01 11 Cramo är en av norra Europas ledande uthyrnngskoncerner med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Finland, Estland och Polen. Som representant för "the Cat© Rental Store" ingår Cramo koncernen i ett världsomspännande nätverk av cirka 1.300 uthyrningsdepåer. Genom cirka 170 service- och försäljningsställen hyr man ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till industri, byggföretag och offentlig sektor. Omsättningen under 2002 var 2 miljarder kronor, med ett resultat före skatt på 220 MSEK. Antalet anställda var 850. www.cramo.se Reinertsen Anlegg AS ingår i Reibertsen Gruppen,som består av Reinertsen AS (holdingselskap), Reinertsen Anlegg AS, Reinertsen Engineering AS, Reinertsen Orkanger AS, Reinertsen AB, Aker Reinertsen AS, ConSepT ASochg Selberg Arkitektkontor AS. Under 2002 omsatte verksamheten 1,55 miljarder NOK. Antalet anställda var 560. www.asanlegg.no ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00760/wkr0002.pdf

Dokument & länkar