Creddo - “småföretagare är extra utsatta”

Många livskraftiga företag står inför tuffa tider på grund av spridningen av Covid-19. Krisen har ställt till det ekonomiskt för företag såväl som för privatpersoner. Småföretagare hör till dem som är extra utsatta, då många redan jobbar med små marginaler och ofta utan samma skyddsnät som väletablerade verksamheter har. 

Coronakrisen har med största säkerhet påverkat världsekonomin och många av världens företag känner tydligt dess inverkan. 2020 har så långt varit ett speciellt år för oss alla och särskilt utmanande har det varit för småföretagare runt om i vårt avlånga land som drabbats hårdare än andra. Fallande tillväxt, fler varsel och en stigande arbetslöshet är viktiga beståndsdelar som kännetecknar den svenska ekonomin framöver, enligt nya prognoser från Svenskt Näringsliv.   

“Det råder ingen tvekan om att den svåra ekonomiska situationen för med sig ett stort stresspåslag för många småföretagare i landet, men trots den ohållbara situationen finns det flera lösningar att ta till för att minska de negativa konsekvenserna. Vi på Creddo gör allt vi kan för att hjälpa företag att klara den rådande situation. Vi står redo med vår spetskompetens och expertis för att hjälpa småföretagare med att hitta rätt finansiering”, säger pressansvarig på Creddo.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att ta ett korttidslån för att kunna rädda företaget. En annan möjlighet är att ta ett så kallat överbryggningslån eller brygglån. Denna typ av lån är ett slags korttidslån som vanligen betalas tillbaka i en engångssumma inom ett par månader. 

Detta lån riktar sig speciellt till småföretag där finansieringsbehov uppstår.

Teamet bakom bolaget Creddo besitter lång erfarenhet från både förmedlingstjänster och fintech vilket ger dem unika fördelar för att hjälpa små- och medelstora företag att hitta så bra lånealternativ som möjligt. Sedan starten hösten 2019 har de hjälpt tusentals småföretagare i Sverige att jämföra och hitta lån till marknadens bästa villkor. 

 

Pressansvarig: 

Axel Albertsson, CEO på Creddo 

axel@creddo.se

Prenumerera