Nytt verktyg från svenska Crossmedia automatiserar hanteringen av företagets marknadsmaterial

Spara miljoner med webbaserad varumärkeshantering Nytt verktyg från svenska Crossmedia automatiserar hanteringen av företagets marknadsmaterial I samband med Stockholm Marketing Week på Älvsjömässan lanserar svenska Crossmedia Scandinavia AB en webbaserad mediadatabastjänst som innebär stora kostnadsbesparingar och ökad effektivitet för företagets kunder. Tjänsten som heter Crossmedia engine hjälper företag att hantera, lagra och distribuera marknadsmaterial som bilder, annonsmallar, texter och logotyper. Marknaden för den här typen av tjänster beräknas enligt en amerikansk rapport öka från dagens dryga 650 miljoner dollar till drygt 3,2 miljarder dollar i slutet av 2002. I medeltal lägger en anställd på ett företags marknadsavdelning ner tre timmar i veckan på att söka efter dokument. I 74 procent av fallen ger han eller hon upp utan att hitta det de söker. Hela 30 procent av allt marknadsmaterial måste återskapas. Det visar en rapport från amerikanska GISTICS Research. "Den främsta styrkan med Crossmedia engine ligger i den snabbhet och flexibilitet vi kan erbjuda våra kunder", säger Jacob Torén marknadschef på Crossmedia. "Oavsett tid och plats så gör tjänsten våra kunders bild- och marknadsmaterial tillgängligt för deras dotterbolag, partners, kunder, reklambyråer, PR-byråer etc. - företagets mediadatabas är tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Självklart innebär det ökad effektivitet och lägre kostnader". "En annan styrka är att tjänsten ökar marknadsavdelningens kontroll över sina egna dokument och att kunderna därmed inte är lika beroende av reproföretag, reklambyråer och tryckerier." Crossmedia engine är en ASP-tjänst (Application Service Provider) vilket innebär att kunden slipper investeringar för inköp och underhåll av hårdvara samt kostnader för support och IT-personal. "Vi har redan tidigare arbetat med den här typen av system och tjänster åt medieintensiva företag som SAAB Automobile, SPP Kapitalförvaltning och Mira Bildarkiv", säger Jacob Torén. "I vårt arbete med dessa kunder har det hela tiden varit oerhört klart att det de vill ha är säkra och lättanvända lösningar som snabbt kan installeras och anpassas till företagets övriga system. Crossmedia engine är lösningen som svarar mot deras kravbild. Tjänsten är redo att tas i drift på en vecka - och i och med att Crossmedia engine är en öppen ASP-tjänst blir det aldrig några problem med att integrera lösningen med kundernas övriga system". För ytterligare information, vänligen kontakta: Jacob Torén, marknadschef Crossmedia Scandinavia AB Tel. 08-462 20 25, Mobil 070-541 60 00 Eller besök www.crossmedia.se Om Crossmedia Scandinavia AB Crossmedia är Skandinaviens ledande leverantör av lösningar för "digital asset management". Crossmedia tillhandahåller webbaserade lösningar för marknadskommunikation, varumärkeshantering och grafisk produktion. Företaget ingår i samma koncern som Colorcraft AB där Extended Capital Group och ITP ingår som delägare. Företaget har idag 65 anställda och kontor i Stockholm och Montevideo. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/27/20000927BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/27/20000927BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar