Crown Energy ingår tilläggsavtal till PSC med Salah ad-Din inkluderande bl.a. förlängning av kontraktsperiod

Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) är mycket nöjda att meddela att efter en lång period av diskussioner och förhandlingar har Bolaget undertecknat ett omarbetat och förlängt oljelicensavtal (Production Sharing Contract, ”PSC”) med Salah ad-Din-provinsen i Irak.

Huvudpunkter i omarbetat PSC:

Förlängning av kontraktsperioden

Slutet av den första prospekteringsperioden har förlängts från september 2018 till september 2023 bl.a. på grund av att det under perioder varit omöjligt att genomföra arbeten i regionen på grund av militära oroligheter.

PSC – Prospekterings- och Produktionsavtalet

Avtalsvillkor har anpassats och uppdaterats till gällande branschstandarder och praxis.

PSC – arbetsåtagande

Arbetsprogrammet förblir detsamma, vilket innebär geologiska och

geofysiska studier, ett avgränsat seismik-program och borrning av en brunn.

Bolaget har tidigare informerat om att vissa avtalsvillkor i befintligt PSC var otydliga i någon mening och därmed öppna för olika tolkningar. Dessa har diskuterats och förtydligats under de senaste månaderna med regionen och har nu blivit omarbetade och är därmed åtgärdade. Resultatet är att det omarbetade avtalet tydliggör vägen framåt för arbetsåtaganden och teknisk- och kommersiell utveckling av Salah ad-Din-kontraktsområdet, vilket kommer att vara till fördel för alla berörda parter.

"Detta är ett fantastiskt steg framåt för Crown Energy och för våra partners, Salah ad-Din-provinsen. Vi är i stånd att gå vidare med denna mycket prospektiva och värdefulla licens. Vi har redan engagerat entreprenörer och ser med spänning an att återvända till provinsen och därmed bidra till utvecklingen", säger Andreas Forssell, VD Crown Energy.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB (publ)

+46 8 400 207 20

+46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag med verksamhet i Afrika och Mellanöstern. Koncernen består av två affärsområden – Energy och Property Development and Services. För mer information besök gärna www.crownenergy.se 

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.