Förändring av antalet aktier och röster i Crown Energy

Crown Energy AB (publ) (”Bolaget” eller ”Crown Energy”) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad emission omfattande totalt 363 401 823 nya C-aktier med anledning av förvärvet av ESI Group S.A. Som tidigare har offentliggjorts och i enlighet med slutavräkningen för förvärvet har inlösen och omvandling av C-aktier skett, vilket har resulterat i att antalet aktier och röster i Crown Energy har förändrats.

Under oktober månad 2017 slutfördes slutavräkningen av förvärvet ESI Group S.A. genom att 353 267 971 C-aktier omvandlades till stamaktier och 10 133 852 C-aktier löstes in genom minskning av aktiekapitalet med cirka 297 930 86 kronor. Därmed kunde under oktober månad totalt 353 267 971 stamaktier bli införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per den 31 oktober 2017 till 445 815 350. Varje aktie äger tio röster vardera och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 4 458 153 500. Aktiekapitalet uppgår efter omvandlingen och inlösen till cirka 13 106 779,21 kronor.

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 11:45 CET 

MER INFORMATION
Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB
+46 8 400 207 20
+46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY
Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag med verksamhet i Afrika och Mellanöstern. Koncernen består av två affärsområden – Energy och Property Development and Services. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Taggar:

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.

Prenumerera

Dokument & länkar